Регіональний туристичний кластер – ключовий пріоритет розвитку рекреаційно-туристичної індустрії Південного регіону

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
332.122:379.84

Автор
А.В. Богославська, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Анотація
Туризм, як елемент державної політики, займає важливе місце в системі пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів і України в цілому. У статті висвітлено ставлення туристичної сфери діяльності до можливостей використання ресурсу заповідних територій та об’єктів Південного регіону.

Ключові слова
туризм, заповідні території, туристичний кластер, рекреаційні ресурси
(більше…)