Охорона підземних джерел – як метод управління якістю питних вод

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
504:504.43:628.1.032:628.1.033

Автор
І.А. Бойко, аспірант
Полтавська державна аграрна академія

Анотація
Проведено розрахунок розмірів поясів зони санітарної охорони (далі – ЗСО) підземного джерела. Визначено потенційні джерела забруднення, що несуть небезпеку якості питної води іншим гідравлічно зв’язаним підземним джерелам, які населення використовує в питних цілях. Запропоновано заходи охорони та санації в зонах живлення джерел та розроблено підхід щодо екологічно безпечного використання підземних питних вод.

Ключові слова
санітарно-захисна зона, водозабір, підземні джерела, заходи охорони, питна вода
(більше…)