Стан та проблеми аграрного сектора економіки України в сучасних умовах

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.431

Автор
Н.Ю. Буга, кандидат економічних наук
Первомайський політехнічний інститут

Анотація
У статті проаналізовано стан аграрного сектора економіки України, зокрема: встановлено соціально-економічні тенденції, визначено рівень забезпечення технічними та трудовими ресурсами, досліджено стан наукової, інноваційно-інвестиційної діяльності, здійснено розподіл регіонів України за показником валової продукції сільського господарства. У результаті дослідження виявлено та згруповано проблеми аграрного сектора на національному, регіональному та мікрорівні.

Ключові слова
аграрний сектор, сільське господарство, сучасний стан, проблеми, розвиток
(більше…)