Низьковуглецевий напрямок розвитку рослинництва як запорука сталого землекористування

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
502.3/.7:338.2

Автор
О.В. Бутрим, кандидат економічних наук
Інститут агроекології і природокористування НААН

Анотація
Проаналізовано джерела та динаміку обсягів викидів діоксиду вуглецю у рослинництві, визначено фактори змін запасів вуглецю в резервуарі мінеральних ґрунтів, окреслено коло проблем та можливі шляхи їх вирішення для розширення впровадження низьковуглецевого землекористування в Україні. Обґрунтовано можливість використання альтернативних джерел органічних добрив на прикладі озерних сапропелів.

Ключові слова
парникові гази, зміна клімату, низьковуглецевий розвиток, ґрунти сільськогосподарського призначення, сапропель
(більше…)