Продуктивність генотипів південної м’ясної породи великої рогатої худоби при розведенні в умовах органічного виробництва

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.22/28.082.13

Автор
Ю.В. Вдовиченко, кандидат сільськогосподарських наук
Л.О. Омельченко, кандидат біологічних наук
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, Україна
В.О. Найдьонова, почесний академік НААН України
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН України

Анотація
У статті наведено матеріали стосовно продуктивності, господарської, економічної та екологічної ефективності використання генотипів південної м’ясної породи великої рогатої худоби в умовах органічного виробництва степової зони України. Установлено високу інтенсивність та енергію росту молодняку лише за рахунок пасовищних кормів (1046-944 г), високу поживну (1056,6 ккал) та енергетичну (4,44 МДЖ) цінність 1 кг яловичини, наявність в м’ясі хімічних забруднювачів нижче ГДК.

Ключові слова
органічне виробництво, генотип, інтенсивність, енергія росту, забійний вихід, забруднювачі хімічної природи, ГДК
(більше…)

Продуктивніть телиць таврійського типу південної м’ясної породи при різних методах підбору

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.22/28.082.13

Автор
А.І. Яремчук, аспірант
Науковий керівник – к. с.-г. н. Вдовиченко Ю.В.
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, Україна

Анотація
Наведено результати досліджень інтенсивності та енергії росту телиць таврійського типу південної м’ясної породи за різних методів підбору батьківських пар. Установлено, що при гомогенному підборі у телиць заводських ліній Сигнала 475 і Лошкера 302 (низькокровний тип за часткою спадковості зебу) інтенсивність та енергія росту є вищою. У телиць заводської лінії Саніла 8 (висококровний тип за часткою спадковості зебу) інтенсивність росту вища при гетерогенному підборі. При цьому відмічається звуження мінливості ознак при гомогенному підборі у телиць обох ліній, що свідчить про процеси консолідації популяції за даною ознакою.

Ключові слова
південна м’ясна порода, гомогенний, гетерогенний підбір, інтенсивність, енергія росту, мінливість
(більше…)