Сутнісні характеристики інноваційної діяльності аграрних ВНЗ

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
378.4:504:001.895.008

Автор
І.Г. Волкова, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто інноваційну діяльність в аграрних вищих навчальних закладах. Досліджено сутнісні характеристики такого виду діяльності як окремої системи та всі її складові.

Ключові слова
інноваційна діяльність, інноваційна освітня діяльність, аграрні вищі навчальні заклади, аграрна освіта
(більше…)