Удосконалення лісомеліоративного забезпечення агроландшафтів Миколаївської області

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
630.26

Автор
Г.Б. Гладун, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Г. Гладун, молодший науковий співробітник
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького

Анотація
Розглянуто принципи формування лісомеліоративних насаджень з урахуванням сучасних вимог, їх структуру та кількісні показники, розраховані відповідно до особливостей природних умов Миколаївщини.

Ключові слова
лісові меліорації, захисна лісистість, агроландшафти
(більше…)