Зарубіжний досвід підтримки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в контексті регіонального економічного розвитку

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
338.436:332.1

Автор
М.С. Гордієнко, аспірант
Черкаський державний технологічний університет

Анотація
У статті розглянуто закордонний досвід розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, проаналізовано кооперативне законодавство ряду країн, де кооперація є дієвим механізмом сприяння розвитку регіонів, та особливостей оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в цих країнах. На основі проведеного аналізу розроблено рекомендації щодо сприяння кооперації в Україні.

Ключові слова
кооперативний рух, розвиток регіону, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, неприбутковість, оподаткування кооперативів
(більше…)