Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 636.6:636.2.084

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Н. В. Гребенюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати досліджень забійних якостей бугайців спеціалізованих молочних порід, вирощених до високої живої маси у 13-місячному віці. Встановлено, що інтенсивна відгодівля повнораціонними моносумішами (ЗЗР) сприяє прояву високої м’ясної продуктивності у молодняка молочних порід. Забійний вихід у бугайців досліджуваних порід становив 54,7-56,9%.

Ключові слова: бугайці, відгодівля, утримання, продуктивність, жива маса, забійна маса, забійний вихід. (більше…)

Особливості годівлі бугайців у період вирощування до 6-місячного віку

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
636.2.083.37/.084.1

Автор
Н.В. Гребенюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено результати досліджень з вирощування та годівлі бугайців до 6-місячного віку. Встановлено, що випоювання телятам розмороженого високоякісного молозива і раннє згодовування концентрованих стартерних кормів сприяє інтенсивному росту і досягненню високої живої маси.

Ключові слова
технологія, телята, молозиво, ріст, годівля, жива маса, приріст
(більше…)