Сучасні тенденції експорту-імпорту м’яса в Україні

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
637:339.562/564

Автор
О.Б. Дацко, здобувач
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

Анотація
Наведено результати аналізу експорту-імпорту м’яса в Україні. Розглянуто питання зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті вступу України до СОТ, впливу глобалізації і визначення ефективних форм співробітництва, які були б адекватними вимогам та тенденціям розвитку світового сільськогосподарського виробництва в умовах загострення продовольчої ситуації.

Ключові слова
експорт, імпорт, динаміка, м’ясо великої рогатої худоби, свинина, м’ясо птиці, конкурентоспроможність продукції, сальдо, зовнішньоторговельні операції, м’ясопродуктовий підкомплекс
(більше…)