Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 636.2.0821

Автор
О. В. Денисюк кандидат сільськогосподарських наук
ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України, м. Дніпропетровськ

Анотація
Наведено результати досліджень молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від характеру лактаційної кривої за індексами Тернера і Брууна. Встановлено достовірну різницю за показниками молочної продуктивності та відтворювальної здатності між худобою різних груп розподілу зі індексом Брууна. Певної закономірності щодо ознак, які були предметом дослідження за індексом Тернера не встановлено. Визначено напрямок кореляційного зв’язку між характером лактаційної кривої та показниками відтворної здатності.

Ключові слова:
корова, індекс стійкості лактації, молочна продуктивність, відтворювальна здатність.
(більше…)