Конструктивно-технологічні фактори підвищення складанності складанних одиниць з вальницями кочення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
621.226

Автор
А.П. Мартинов, кандидат технічних наук
Донбаська державна машинобудівна академія
Г.О. Іванов, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено фактори, що забезпечують якість виготовлення складанних одиниць з вальницями кочення з порівнянням різних методик призначення посадок в корпуси. Показано, що для циркуляційно навантажених кілець вальниць замість інтенсивності навантаження основним при виборі оптимальної посадки слід вважати співвідношення робочого навантаження та динамічної вантажопідйомності. Для підвищення складанності роз’ємних корпусів розраховано найкращі варіанти полів допусків отворів.

Ключові слова
вальниця кочення, складанність з’єднання, інтенсивність навантаження, роз’ємний корпус, поля допусків, технологічна спадковість
(more…)