Об’єкти бухгалтерської професії в аграрному секторі

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
001.12:[331.54:657]:631

Автор
В.М. Метелиця, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Анотація
Обґрунтовано положення про те, що управління аграрною галуззю стає можливим завдяки визнанню специфічних складових аграрного сектора в якості об’єктів бухгалтерської професії. Проведено дослідження таких складових аграрного сектора: біологічної (в частині об’єктів обліку біологічного капіталу та процесу сільськогосподарської діяльності), агротехнічної (об’єкт обліку – процес виробництва органічної продукції (сировини) та фінансової (об’єкт обліку – фінансовий капітал).

Ключові слова
об’єкти бухгалтерської професії, біологічний капітал, органічне виробництво, фінансовий капітал
(більше…)