Проблема диспаритету цін в контексті ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.5:631.11(477.73)

Автор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
А.В. Нирка, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено поняття диспаритету цін та його основні проблемні аспекти в процесі розрахунків з покупцями. Представлено взаємозв’язок ринкового попиту та пропозиції на аграрну продукцію. Проаналізовано ціни основних видів сільськогосподарської продукції на світовому та регіональному ринках. Визначено напрями вдосконалення аграрного ринку.

Ключові слова
диспаритет цін, ціноутворення, ціна попиту, ціна пропозиції, цінність продукції, агровиробництво
(більше…)