Особливості біохімічного складу крові свиней з різною адаптаційною нормою в умовах племзаводу ТОВ “Фрідом Фарм Бекон”

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4:636.084.1:636.085

Автор
Н.В. Новікова, аспірант
Херсонский державний аграрний університет, Україна

Анотація
Встановлено, що після дії технологічних стрес-факторів у свиней породи ландрас та велика біла з різною адаптативною нормою спостерігаються характерні зміни білкового та вуглеводно-ліпідного обміну, які є наслідком гормональної перебудови організму. Тварини класу М+ мають більш виражені адаптаційні властивості до дії стрес-факторів, на що вказують біохімічні показники сироватки крові.

Ключові слова
стрес-фактор, загальний білок, сечовина, креатинін, холестерол, глюкоза
(more…)

Вплив технологічних стрес-факторів на інтенсивність росту свиней в умовах племзаводу ЗАТ “Фрідом фарм бекон”

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4:636.082:(477.72)

Автор
В.О. Іванов, доктор сільськогосподарських наук, професор
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України
Н.В. Новікова, аспірант
Херсонский державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено вікові зміни живої маси та середньодобових приростів свиней з різною адаптаційною нормою в умовах промислового комплексу. Дослідження підтверджують тенденцію кращого росту свиней породи ландрас та велика біла класу М+, що переважають аналогів класу Мо та М- за цими показниками.

Ключові слова
стрес, жива маса, середньодобові прирости, порода
(more…)

Особливості біохімічного складу крові свиней з різною адаптаційною нормою в умовах племзаводу ТОВ «Фрідом фарм бекон»

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
636.4:636.084.1:636.085

Автор
Н.В. Новікова, аспірант
Херсонський державний аграрний університет

Анотація
Встановлено, що після дії технологічних стрес-факторів у свиней породи ландрас та велика біла з різною адаптативною нормою спостерігаються характерні зміни білкового та вуглеводно-ліпідного обміну, які є наслідком гормональної перебудови організму. Тварини класу М+ мають більш виражені адаптаційні властивості до дії стрес-факторів, на що вказують біохімічні показники сироватки крові.

Ключові слова
стрес-фактор, сечовина, креатинін, холестерол, глюкоза, загальний білок
(more…)