Ю. В. Осадча. Вплив величини угрупування курей на неспецифічну реактивність їх організму

УДК 636.52/58:636.083:591.044:591.111

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111)-9

 

Ю. В. Осадча, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Досліджено неспецифічну реактивність організму курей за впливу величини угрупування з однаковою щільністю посадки несучок в клітках-аналогах за конструкцією. Виявлено, що за зменшення величини угрупування курей спостерігається зсув лейкоцитарної формули вліво, перевага неспецифічних захисних клітин, що відбувається внаслідок функціонального підвищення проліферативної активності кісткового мозку і виражається у збільшенні кількості гетерофілів та підвищенні їх активності у мікрофагально-макрофагальній системі імунної відповіді.

Ключові слова: кури, стрес, імуногематологічні індекси, неспецифічна реактивність, ендогенна інтоксикація.

 

Вплив зміни структури посівних площ кормових культур на забезпечення скотарства кормами

The impact of changes in the structure of cultivated areas on the fodder supply of livestock

 

Список використаних джерел:

 1. Беляева Е.Ю., Бусловская Л. К. Адаптивные реакции и биохимические показатели крови кур в различных условиях освещения. Научный вестник. серия Естественные науки. 2012. № 21(140). С. 143–148.
 2. Бондарчук Р.В., Сидорчук Л. П., Сидорчук І. Й. Рівень адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ішемічною хворобою серця. Буковинський медичний вісник. 2016. Т. 20. № 2. С. 16–19.
 3. БродякІ., Сибірна Н. Морфофункціональні дослідження лейкоцитів периферійної крові за умов експериментального цукрового діабету у щурів. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2006. № 42. С. 117–127.
 4. Дерхо М.А., Самойлова Е. С. Интегральные индексы интоксикации как критерий оценки уровня эндогенной интоксикации при бабезиозе. Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. 2011. Вып. 207. С. 170‒177.
 5. Зубченко С.О., Акімова В. М., Лаповець Л. Є. Виявлення донозологічних порушень на підставі змін інтегральних гематологічних індексів у пацієнтів з латентною стадією хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції. Вісник проблем біології і медицини. 2014. № 4, 1(113). С. 125–128.
 6. Крыжановский Г.Н., Магаева С. В., Макаров С. В. Нейроиммунопатология.  М.: Медицина, 1997. 282 с.
 7. Левандовський Р.А. Клітинна та імунологічна реактивність організму у пацієнтів після резекції верхньої та нижньої щелеп для видалення злоякісних пухлин. Клінічна та експериментальна патологія. 2014.Т. XII. Вип. 2 (48). С. 83–87.
 8. Леткин А.И. Лейкоцитарные показатели крови кур-несушек с синдромом неспецифического стресса. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2020. № 2 (184). С. 102–108.
 9. Мазур О.А., Оленович О. А., Плаксивий А. Г., Калуцький І. В., Яковець К. І., Богач В. А. Показники ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит із цукровим діабетом 1-го типу.  Буковинський медичний вісник. 2017. Т.  № 1 (81). С. 76–80.
 10. Матолич У.Д.  Діагностичне значення гематологічних індексів при флегмонах щелепнолицевої ділянки та шиї. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». 2016. № 1 (53). С. 108–110.
 11. Міфтахутдінов А.В. Експериментальні підходи до діагностики стресу у птиці (огляд). Сільськогосподарська біологія. № 2. С. 20–30. DOI:10.15389/agrobiology.2014.2.20eng
 12. Мустафина Ж.Г., Крамаренко Ю. С., Кобцева В. Ю. Интегральные гематологические показатели в оценке иммунологической реактивности организма у больных с офтальмопатологией. Клиническая лабораторная диагностика. № 5. С. 47–48.
 13. Островська Л.Й., Мошель Т. М., Іваницький ІО. Аналіз показників  гемограм у пацієнтів із запальними і запально-дистрофічними змінами тканин пародонта. Вісник проблем біології і медицини. 2016. № 1 (126). С. 360–363.
 14. Радзиховський М.Л., Горальський Л. П., Борисевич Б. В., Дишкант О. В. Інтегральні індекси інтоксикації собак за корона вірусного ентериту. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2018. № 2. С. 13–19. DOI:10.33245/2310-4902-2018-144-2-13-19
 15. Разнатовська Є.Н. Інтегральні показники ендогенної інтоксикації у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легенів. Актуальні проблеми фармацевтичної та медичної науки та практики. 2012. № 2 (9). С. 119–120.
 16. Рекалова О.М., Панасюкова О. Р., Коваль Н. Г. Застосування лейкоцитарних індексів при імунологічній оцінці активності запального процесу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Астма та алергія. 2017. № 1. С. 27–33.
 17. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. М.: Медгиз, 1969. 254 с.
 18. Сипливий В.А., Кон Є. В., Євтушенко Д. В. Використання лейкоцитарних індексів для прогнозування результату перитоніту. Клінічна хірургія. 2009. № 9. С. 21–26.
 19. Ткаченко Е.А., Дерхо М. А. Лейкоцитарные показатели при экспериментальной интоксикации кадмием у мышей. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. № 3. С. 81–83.
 20. Федоров Б.М. Стресс и система кровообращения.  М.: Медицина, 1990. 318 с.
 21. Хабиров Т.Ш. Уровень реактивного ответа нейтрофилов как показатель степени тяжести эндогенной интоксикации при абдоминальном сепсисе. Труди ІХ конгресу СФУЛТ: Луганськ, 2002. 223 с.
 22. Шабалов Н.П., Иванов Д. О., Шабалова Н. Н. Гетерогенность системного воспалительного ответа при неонатальном сепсисе. Медицинский академический журнал. 2001. № 1(3). С. 81– 90.
 23. Яблучанский Н.И. Индекс лейкоцитарного сдвига как маркер реактивности организма при остром воспалении. Лабораторное дело. 1983. № 1. С. 60–61.
 24. Abrahamsson P., Tauson R. Effects of group size on performance,health and birds’ use of facilities in furnished cages for laying hens. Acta Agriculturae Scandinavica – Section A: Animal Science. 1997. № 47. С. 254–260. DOI:10.1080/09064709709362394
 25. Appleby M. The Edinburgh modified cage: effects of group size andspace allowance on brown laying hens. Journal of Applied Poultry Research. 1998. № 7. Р. 152–161. DOI:10.1093/japr/7.2.152
 26. Appleby M. Modification of laying hen cages to improve behavior. Poultry Science. 1998. № 77. Р. 1828–1832. DOI:10.1093/ps/77.12.1828
 27. Appleby M., Walker A. W., Nicol C. J., Lindberg A. C., Freire R., Hughes B. O., Elson H. A. Development of furnished cages for laying hens. British Poultry Science. 2002. № 43. Р. 489–500. DOI:10.1080/0007166022000004390
 28. Bas Rodenburg, Koene P. The impact of group size on damaging behaviours, aggression, fear and stress in farm animals. Applied Animal Behaviour Science. 2007. № 103(3–4). Р. 205–214. DOI:10.1016/j.applanim.2006.05.024
 29. Croney C., Newberry R. C. Group size and cognitive processes. Applied Animal Behaviour Science. 2007. № 103(3–4). Р. 215–228. DOI:10.1016/j.applanim.2006.05.023
 30. Estevez I., Andersen I.-L., Nævdal E. Group size, density and social dynamics in farm animals. Applied Animal Behaviour Science. № 103(3–4). Р. 185–204. DOI:10.1016/j.applanim.2006.05.025
 31. Gao S., Huang L. D., Dai R. J., Chen D. D., Hu W. J., Shan Y. F. Neutrophil-lymphocyte ratio: a controversial marker in predicting Crohn’s disease severity. Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015. № 8(11). Р. 14779–14785.
 32. Guide to the content of the final hybrid Hy-Line W-36, 2019. 32 p. URL: https://www.hyline.com/userdocs/pages/36_COM_RUS.pdf
 33. Guo Y., Song Z. G., Jiao H. C., Song Q. Q., Lin H. The effect of group size and stocking density on the welfare and performance of hens housed in furnished cages during summer. Animal Welfare. 2012. № 21. Р. 41–49.  DOI:10.7120/096272812799129501
 34. Gupta S., Behera K., Pradhan C. R., Acharya A. P., Sethy K., Behera D., Lone1 S.A., Shinde K.P. Influence of stocking density on the performance, carcass characteristics, hemato-biochemical indices of Vanaraja chickens. Indian Journal of Animal Research. 2017. № 51(5). Р. 939–943. DOI:10.18805/ijar.10989
 35. Heidt T., Sager H.B., Courties G., Dutta P., Iwamoto Y., Zaltsman A., von Zur Muhlen C., Bode C., Fricchione G.L., Denninger J., Lin C., Vinegoni C., Libby P., Swirski F. K., Weissleder R.,  Nahrendorf  M. Chronic variable stress activates hematopoietic stem cells. Nature medicine. 2014. № 20(7). Р. 754–758. DOI:10.1038/nm.3589
 36. Hemsworth P. Cage production and laying hen welfare. Animal Production Science. 2021.Vol. 61. P. 821-836. DOI:10.1071/AN19609
 37. Hetland H., Moe R., Tauson R., Lervik S., Svihus B. Effect of includingwhole oats into pellets on performance and plumage condition in laying henshoused in conventional and furnished cages. Acta Agriculturae Scandinavica – Section A: Animal Science. 2004. № 54. Р. 206–212. DOI:10.1080/09064700410010026
 38. Kang H., Park S. B., Kim H. S., Kim C. H. Effects of stock density on the laying performance, blood parameter, corticosterone, litter quality, gas emission and bone mineral density of laying hens in floor pens. Poultry Science. 2016. № 95. Р. 2764–2770. DOI:10.3382/ps/pew264.
 39. Keeling L., Estevez I., Newberry R. C., Correia M. G. Production-relatedtraits of layers reared in different sized flocks: The concept of problematicintermediate group sizes. Poultry Science. 2003. № 82. Р. 1393–1396. DOI:10.1093/ps/82.9.1393
 40. Kholodkovskaya V., Barabanov A. L. Using integral hematological indices to assess severity of endogenous toxicosis in chronic dermatoses. International Scientific and Practical Conference «World  Science». 2015. № 3(2). Р. 69–72.
 41. Maxwell M., Hocking P. M., Robertson G. W. Differential leucocyte responses to various degrees of food restriction in broilers, turkeys and ducks. British Poultry Science. 1992. № 33(1). Р. 177–187. DOI:10.1080/00071669208417455
 42. Nwaigwe C., Ihedioha J. I., Shoyinka S. V., Nwaigwe C. O. Evaluation of the hematological and clinical biochemical markers of stress in broiler chickens. Veterinary World. 2020. № 13(10). Р. 2294–2300. DOI:10.14202/vetworld.2020.2294-2300
 43. Rushen J. Problems associated with the interpretation of physiological data in the assessment of animal welfare. Applied Animal Behaviour Science. 1991. № 28. Р. 381–386. DOI:10.1016/0168-1591(91)90170-3
 44. Sierzega M., Lenart M., Rutkowska M., Surman M., Mytar B., Matyja A., Siedlar M., Kulig J. Preoperative Neutrophil-Lymphocyte and Lymphocyte-Monocyte Ratios Reflect Immune Cell Population Rearrangement in Resectable Pancreatic Cancer. Annals of Surgical Oncology. 2017. № 24(3). Р. 808–815. DOI:10.1245/s10434-016-5634-0.
 45. Shimmura T., Azuma T., Eguchi Y., Uetake K., Tanaka T. Effects ofseparation of resources on behaviour, physical condition and production oflaying hens in furnished cages. British Poultry Science. 2009. № 50. Р. 39–46. DOI:10.1080/00071660802613260
 46. Vits A., Weitzenburger D., Hamann H., Distl O. Production, egg quality,bone strength, claw length, and keel bone deformities of laying hens housed infurnished cages with different group sizes. Poultry Science. 2005. № 84. Р. 1511–1519. DOI:10.1093/ps/84.10.1511
 47. Weimer S., Wideman R. F., Scanes C. G., Mauromoustakos A., Christensen K. D., Vizzier-Thaxton Y. An evaluation of methods for measuring stress in broiler chickens. Poultry Science. 2018. № 97(10). Р. 3381–3389. DOI:10.3382/ps/pey204
 48. Wood-Gush D. G. M. The Behaviour of the Domestic Fowl. UK. London: Heinemann Educational Books Ltd, 1971.

Ю. В. Осадча. Влияние размера сообщества кур на неспецифическую реактивность их организма

Исследована неспецифическая реактивность организма кур при воздействии размера сообщества с одинаковой плотностью посадки несушек в клетках-аналогах по конструкции. Выявлено, что при уменьшении размера сообщества кур наблюдается сдвиг лейкоцитарной формулы влево, преимущество неспецифических защитных клеток, происходящее вследствие функционального повышения пролиферативной активности костного мозга, что выражается в увеличении количества гетерофилов и повышении их активности в микрофагально-макрофагальной системе иммунного ответа.

Ключевые слова: иммуногематологические индексы, куры, стресс, неспецифическая реактивность, эндогенная интоксикация.

 

Yu. Osadcha. Influence of group size on hens nonspecific reactivity

The nonspecific reactivity of the hens under the influence group size with the same stoking density in cages-analogues by design was studied. It was found that with a decrease in the hens group size there is a shift of leukocyte formula to the left, the predominance of nonspecific protective cells, which occurs due to functional increase in bone marrow proliferative activity and is expressed in increased heterophiles and increased activity in the microphage-macrophage immune response system.

Keywords: immunohematological indices, hens, stress, nonspecific reactivity, endogenous intoxication.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

ragimli.pdf
ragimli.pdf