Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
339.13

Автор
Т. В. Порудєєва, кандидат економічних наук
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
Т. Я. Іваненко, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сучасний стан розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області, тенденції її розвитку, виявлено їх особливості та вироблено рекомендації щодо напрямків подальшого розвитку.

Ключові слова
зовнішня торгівля, послуги, ефективність, розвиток
(більше…)

Функціонування фермерських господарств Миколаївської області

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
631.11:334

Автор
Т.В. Порудєєва, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сучасний стан функціонування фермерських господарств Миколаївської області. Основні проблеми їх господарювання – слабка технічна база, дефіцит трудових, матеріальних і фінансових ресурсів та інше.

Ключові слова
фермерське господарство, розвиток, економічна ефективність
(більше…)