ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ

УДК 636.4.082.084.52

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ  НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ

М. М. Поручник, аспірант
Науковий керівник– к.б.н., доцент Мельник В.О.
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті представлено результати досліджень впливу біологічно активних препаратів на відтворювальну здатність кнурів-плідників. Проведено виробничі порівняння препаратів Фос-Бевіт, Катозал, Тетравіт, АСД-2Ф. Встановлено, що після застосування цих препаратів покращився показник заплідненості, багатоплідності свиноматок, збереженість поросят, збільшився показник маса гнізда при відлученні, у ІІ дослідної групи, що була оброблена препаратами Фос-Бевіт, Тетравіт, АСД-2Ф.

Ключові слова
кнури-плідники, відтворювальна здатність, біологічно активні препарати, Фос-Бевіт, Катозал, Тетравіт, АСД-2Ф. (більше…)

Оцінка відтворювальних якостей свиноматок залежно від генотипу

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
636.4.082.22

Автор
М. М. Поручник, аспірант
Науковий керівник – к.б.н., доцент Мельник В. О.
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено відтворювальні якості чистопородних та помісних свиноматок. Під час досліджень було проаналізовано комплексну оцінку відтворювальних якостей свиноматок залежно від їх генотипу. Встановлено кращі відтворювальні якості у свиноматок з третім опоросом від поєднання свиней генотипу велика біла з кнурами генотипу ландрас.

Ключові слова
відтворення, свиноматка, опорос, багатоплідність, збереженість, великоплідність, молочність
(більше…)