Співпраця хмелярства та пивоваріння: світовий та вітчизняний ракурс

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
633.791:338.432

Автор
Т. Ю. Приймачук, кандидат економічних наук
Т. М. Ратошнюк, кандидат економічних наук
Т. Ю. Сітнікова, здобувач
А. В. Проценко, здобувач
Т. А. Штанько, здобувач
Інститут сільського господарства Полісся НААН

Анотація
Досліджено основні передумови зменшення світового та вітчизняного виробництва хмелю, розкрито основні проблеми функціонування галузі. Встановлено необхідність зміни сортової структури хмільників у бік збільшення сортів тонкоароматичного типу для розширення асортименту пивної продукції промислового та крафтового пивоваріння. З’ясовано, що для вирішення проблем вітчизняної галузі хмелярства сортова структура насаджень також має орієнтуватися на класичну технологію виготовлення пива.

Ключові слова
хмелярство, промислове та крафтове пивоваріння, сортова структура, смакові сорти
(більше…)