Застосування інформаційних систем при плануванні виробництва свинини

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082

Автор
В.В. Замикула, кандидат наук з державного управління
О.І. Підтереба, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
С.Ю. Смислов, кандидат сільськогосподарських наук
М.В. Фидря, аспірант
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України

Анотація
Планування розвитку галузі свинарства, не залежно від його масштабу, завжди має ризики невідповідності з реально отриманими результатами господарської діяльності. Розроблені інформаційні системи дозволяють у короткий час, провівши комплексний аналіз, встановити зони ризику виробництва та визначити проектно-технологічні рішення, що дозволяють одержувати свинину на беззбитковій основі.

Ключові слова
свинарство, інформаційні системи, прогнозування, технологія, економічна доцільність
(більше…)