Дослідження показників надійності та експлуатаційної готовності пасивно резервованої технічної системи

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
62-192.004

Автор
А.І. Бойко, доктор технічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
О.В. Бондаренко, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
В.М. Савченко, кандидат технічних наук
Житомирський національний агроекологічний університет

Анотація
Наведено результати теоретичних досліджень для комплексної оцінки загального стану і тенденцій змін надійної роботи сільськогосподарських машин. Побудовано стохастичну модель станів і переходів підсистем при пасивному резервуванні.

Ключові слова
пасивне резервування, інтенсивність відмов, інтенсивність відновлень, граф станів
(більше…)