Оцінка моделей технологій вирощування кукурудзи на силос середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
633.15:659.113.23

Автор
І.П. Сатановська, молодший науковий співробітник
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Анотація
Висвітлено порівняльну оцінку моделей технологій вирощування кукурудзи на силос із застосуванням передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення в умовах правобережного Лісостепу України. Визначено модель технології, яка має вищу енергетичну ефективність порівняно із контролем та є більш конкурентоспроможною.

Ключові слова
порівняння, технологія, кукурудза, силос, гібрид, передпосівна обробка насіння, позакореневе підживлення
(більше…)