Управління витратами м’ясопереробних підприємств

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338.43.01:631.11:637.52

Автор
С.С. Стецюк, аспірант
Науковий керівник – Гладій М.В., д.е.н., професор, академік НААН України
ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України

Анотація
Визначено основні етапи процесу управління витратами м’ясопереробних підприємств. Планування витрат запропоновано здійснювати на основі результатів економіко-математичного моделювання оптимальних обсягів виробництва виробників продукції м’ясопереробки. Розроблено методику інтегрального оцінювання ефективності управління витратами м’ясопереробних підприємств.

Ключові слова
витрати м’ясопереробних підприємств, постійні витрати, змінні витрати, умовно-постійні витрати, управління витратами, оптимізаційне моделювання
(більше…)

Фактори впливу на прибуток м’ясопереробних підприємств Черкаської області

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
338.43.01:631.11:637.52

Автор
С.С. Стецюк, аспірант
Науковий керівник – Гладій М.В., д.е.н., професор, академік НААН України
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

Анотація
Запропоновано класифікацію факторів впливу на прибуток м’ясопереробних підприємств залежно від характеру дії на економічний ефект. Оцінено ступінь впливу чинників на рівень прибутковості виробників продукції м’ясопереробки Черкаської області. Наведено кількісну інтерпретацію взаємозв’язку податкових інструментів і економічного ефекту суб’єктів господарювання.

Ключові слова
прибуток, рівень прибутковості, м’ясопереробна галузь, факторний аналіз, аналіз чутливості
(більше…)