Перспективи стабілізації цінової ситуації в галузі тваринництва

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.532:338.439.5:637

Автор
Л.В. Сус, аспірант
Житомирський національний агроекологічний університет

Анотація
У статті досліджено проблеми формування та регулювання цін у ринкових умовах господарювання на продукцію тваринництва. Визначено специфіку ціноутворення в галузі тваринництва. За результатами дослідження окреслено проблему диспаритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію. Надано низку пропозицій щодо оптимальних шляхів ціноутворення в галузі тваринництва та висвітлено роль держави у регулюванні цих процесів.

Ключові слова
ціна, ціноутворення, індекс ціни, диспаритет цін, тваринництво
(більше…)