Морфологічний склад туш, хімічний склад та гістометрія найдовшого м’яза спини бугайців

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.591.8

Автор
І.В. Новак, кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник1
В.С. Федорович, кандидат біологічних наук, доцент2
Є.І. Федорович, доктор сільськогосподарських наук, професор1
1 Інститут біології тварин НААН, Україна
2 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, Україна

Анотація
Досліджено забійні якості, морфологічний склад туш, хімічний склад та морфометричні показники найдовшого м’яза спини бугайців української чорно-рябої молочної породи в різні вікові періоди. Встановлено, що названі показники з віком тварин змінювалися: вихід туші, забійний вихід, вихід м’якоті, вміст жиру та сухої речовини, калорійність найдовшого м’яза спини, діаметр м’язових волокон зростали, а вміст вологи і білка – зменшувався.

Ключові слова
бугайці, м’ясо, морфологія, хімічний склад, гістометрія
(більше…)

Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.033.082:611.02

Автор
Н.П. Бабік, аспірант
Інститут біології тварин НААН України
В.С. Федорович, кандидат біологічних наук, доцент
Л.І. Музика, кандидат біологічних наук, доцент
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Україна

Анотація
Вивчено міжвікові та міжпородні особливості бугайців порід лімузин та волинської м’ясної за морфометричними показниками найдовшого м’яза спини та внутрішніх органів. Встановлено, що у бугайців обох порід в 1 мм2 досліджуваних органів найбільша кількість м’язових і серцевих волокон, ниркових клубочків, ядер гепатоцитів та площа просвіту альвеол спостерігалася у 9-місячному віці. З віком тварин кількість вищеназваних структурних одиниць на 1 мм2 органу зменшувалася, а діаметр – збільшувався. У всі вікові періоди кількість м’язових волокон, діаметр серцевих волокон, ниркових клубочків і ядер гепатоцитів більшими були у бугайців волинської м’ясної породи, а кількість серцевих волокон, діаметр м’язових волокон, кількість ниркових клубочків, ядер гепатоцитів та площа просвіту альвеол – у лімузинів.

Ключові слова
морфометрія, порода, бугайці, внутрішні органи, м’язи
(більше…)