Облік витрат на відтворення деревних лісових активів шляхом лісорозведення

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
657.1:630

Автор
О. В. Шавурська, аспірант
Житомирський державний технологічний університет

Анотація
Проаналізовано стан бухгалтерського обліку витрат на відтворення лісових ресурсів в Україні. Запропоновано порядок облікового відображення витрат на відтворення деревних лісових активів з врахуванням стадій життєвого циклу деревини.

Ключові слова
лісорозведення, деревні лісові активи, капітальне поліпшення землі, відтворення
(більше…)