Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського господарства в Україні

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
338.43:635.07:504.03(477)

Автор
О. І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Ю. І. Юрченко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто особливості та принципи екологічно чистого виробництва продукції. Проаналізовано динаміку розвитку органічного землеробства в країні. Досліджено окремі показники ринку органічної продукції у розвинутих країнах. Визначено національні пріоритети та механізми державного регулювання у сфері екологічно чистого виробництва.

Ключові слова
екологічний, раціональне використання, продукція, виробництво
(більше…)