Вплив мінеральних добрив на поживний режим грунту та урожайність післяжинивних посівів проса в агромеліоративному полі рисової сівозміни

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
631.8.022.3:633.171:633.18:626.8421

Автор
Н.М. Єфімова, кандидат сільськогосподарських наук
Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Анотація
У статті наведено результати досліджень з визначення впливу мінеральних добрив на вміст рухомих елементів живлення у ґрунті та урожайність проса при вирощуванні його у післяжнивних посівах із застосуванням зрошення способом затоплення.

Ключові слова
просо, мінеральні добрива, агромеліоративне поле, урожайність
(більше…)