Сезонна продуктивність свиноматок французької та датської селекції

УДК 636.42.082.22

М. Г. Повод, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. О. Іжболдіна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. М. Нестеров, аспірант
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна
Вивчались продуктивні якості свиноматок французької та данської селекції впродовж року. Встановлено більш високий рівень продуктивних якостей свиноматок данської селекції порівняно з тваринами французької селекції. Визначено вірогідний вплив факторів «генотип» та «сезон року» на багатоплідність, та низький факторіальний вплив на збереженість поросят впродовж підсисного періоду.

Ключові слова
генотип, свиноматка, відтворювальні якості, сезон року, дисперсійний аналіз. (більше…)

Вплив генотипу та статі молодняку свиней на забійні якості

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082

Автор
О.О. Іжболдіна, кандидат сільськогосподарських наук
Дніпропетровський державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено результати оцінки забійних якостей молодняку свиней різних генотипів, а також визначено силу впливу статі і генотипу на забійний вихід і на масу задньої третини напівтуші. Встановлено перевагу гібридного молодняку над чистопородним і помісним молодняком за відповідними показниками продуктивності.

Ключові слова
забійний вихід, молодняк свиней, туша, фактор, генотип, стать
(більше…)