Реалізація концепції екомережі в регіональному аспекті

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
504.54.0624

Автор
О.А. Мамалюк, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено регіональні аспекти формування та реалізації екологічної мережі Миколаївщини, проаналізовано основні її напрями.

Ключові слова
довкілля, екологічна мережа, регіон, стабілізація розвитку, раціональне природокористування

Стаття
О.А. Мамалюк. Реалізація концепції екомережі в регіональному аспекті

Список використаних джерел

  1. Деркач О. Формування екологічної мережі Миколаївської області, розробка відповідної програми / О. Деркач, С. Таращук, В. Костюшин [рукопис]. — Миколаїв : ПФ ІНЕКО НЕЦ України, 2002. — 125 с.
  2. Теоретичні та практичні аспекти формування екомережі на прикладі Миколаївської області України / [О. М. Деркач, Г. В. Коломієць, В. В. Костюшин та ін.] // Наукові записки. Серія : географія. Тернопільський державний педагогічний університет. — 2004. — С. 237—242.
  3. Коломієць Г. В. Мережа природоохоронних територій Миколаївської області в контексті збереження фітобіоти / Г. В. Коломієць // Агроекологічний журнал. — 2004. — № 3. — С. 13—18.

О.А. Мамалюк. Реализация концепции экосети в региональном аспекте.
В статье исследованы региональные аспекты формирования и реализации экологической сети Николаевской области, проанализированы основные ее направления.

О.А. Mamalyuk. Implementing econet concept in regional aspects.
The article is devoted to the research on regional aspects of the formation and implementation of ecological network in Mykolayiv region and the analysis of its main directions.