Значення обробітку ґрунту в технології одержання високопродуктивних посівів люцерни

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.51:633.31

Автор
В.П. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
Висвітлено питання обробітку ґрунту у післяукісних і післяжнивних посівах при безпокривному та підпокривному вирощуванні люцерни посівної.

Ключові слова
обробіток ґрунту, злакові трави, люцерна посівна, безпокривний і підпокривний посіви

Стаття
В.П. Коваленко. Значення обробітку ґрунту в технології одержання високопродуктивних посівів люцерни

Список використаних джерел

  1. Борона В. П. Вирощування люцерни у безпокривних посівах / В. П. Борона, Г. П. Квітко // Корми і кормовиробництво. — К. : Урожай, 1980. — Вип. 10. — С. 9—12.
  2. Біологічне рослинництво : навчальний посібник / [О. І. Зінченко, О. С. Алексеева, П. М. Приходько та ін.]. — К. : Вища шк., 1996. — 236 с.; іл.
  3. Механічний обробіток ґрунту в землеробстві / [І. Д. Примак, В. Г. Рошко, В. П. Гудзь та ін.]. — Біла Церква : [б.в.], 2002. — 320 с.
  4. Фермерське землеробство (в таблицях) / [І. Д. Примак, В. М. Ткачук, С. П. Васильківський та ін.]. — Біла Церква : [б.в.], 2006. — 360 с.

В.П. Коваленко. Значение обработки почвы в технологии выращивания высокопродуктивных посевов люцерны.
Освещены вопросы обработки почвы в поукосных и пожнивных посевах при беспокровном и подпокровном выращивании люцерны посевной.

V. Kovalenko. Value of soil treatment in technology of receipt of highly productive sowing of alfalfa.
The matter issued is treatment of soil in mow-after and reap-after sowing while growing the alfalfa using pure sowing and undercovered method.