Відтворювальна здатність кнурів-плідників угорської селекції

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4.082

Автор
О.О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено відтворні якості кнурів-плідників м’ясних порід. Визначено кращі кнури-плідники за такими показниками відтворних якостей, як об’єм еякуляту, концентрація сперміїв, прямолінійно-поступальна рухливість, життєздатність сперміїв.

Ключові слова
спермопродукція, концентрація, штучне осіменіння

Стаття
О.О. Стародубець. Відтворювальна здатність кнурів-плідників угорської селекції

Список використаних джерел

  1. Журавель П. М. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин / П. М. Журавель, В. М. Давиденко. — К. : Слово, 2005. — С. 67—84.
  2. Інструкція із штучного осіменіння свиней / К. : Аграрна наука, 2003. — 56 с.
  3. Квасницкий А. В. Искусственное осеменение свиней / А. В. Квасницкий. — К., 1983. — С. 100—106.
  4. Мельник В. О. Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин / В. О. Мельник, О. О. Кравченко // Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни студентами денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.130200 – “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. — Миколаїв, 2004. — 98 с.

А.А. Стародубец. Воспроизводительная способность хряков-производителей венгерской селекции.
Исследованы воспроизводительные качества хряков-производителей мясных пород. Определены лучшие хряки-производители по таким показателям воспроизводимых качеств, как объем эякулята, концентрация спермиев, прямолинейно-поступательное подвижность, жизнеспособность спермиев.

О. Starodubets.Reproductive ability of male pigs-manufacturers of the hungarian selection.
Reproductive qualities of male hogs-producers of meat breeds are investigated. Definitely the best boars-sires for reproductive traits such indicators as ejaculate volume, sperm concentration, straightforward, progressive motility, sperm viability.