Зміст випуску 2 (94), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. Л. В. Гуцаленко, Т. С. Пісоченко, С. О. Горбач.  Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства.
12. М. В. Дубініна, І. П. Приходько, О. І. Лугова. Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств.
22. Ю. А. Кормишкін. Стратегічні напрями формування ефективної бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва.
32. Т. В. Смелянець, Л. В. Молошна. Особливості розвитку зовнішньоекономічної співпраці регіону.
39. І. В. Агеєнко, О. В. Ткаченко.  Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами.
49. М. Й. Головко. Трансформація системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

58. О. О. Дрозд, О. В. Мельник, І. О. Мельник. Фізичні показники яблук сорту ренет симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору.
67. Л. К. Антипова, В. В. Дикий, Н. В. Цуркан. Оптимізація сортового складу пшениці озимої – як одна зі складових стратегії розвитку зернового господарства.
75. Г. М. Господаренко, В. В. Любич, Ф. К. Листопад. Вихід біоетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. 
87. В. Г. Кур’ята, В. В. Рогач, О. В. Кушнір. Морфофізіологічні особливості формування листкового апарату перцю солодкого за дії гібереліну та фолікуру.
94. О. П. Прісс, І. О. Бурдіна. Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць.
108. Л. І. Онуфран, В. І. Нетіс. Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування.
117. С. В. Федорчук. Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternaria Solani та Phytophthora infestans картоплі.
125. О. М. Вишневська, В. О. Мельник, О. О. Кравченко. Економічна ефективність племінного свинарства півдня України.
137. Т. В. Підпала, Ю. С. Маташнюк. Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока.
145. Ю. Ф. Дехтяр, Є. В. Баркарь, І. А. Галушко. Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств.
157. О. О. Стародубець, А. О. Бондар. Залежність якості відтворення свинопоголів’я від сезону року.

164. С. М. Галімов. Технологія вирощувaння тa оцінкa кнурів зa влaсною продуктивністю в умовaх СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Миколаївської області.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

173. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, С. І. Богданов, І. І. Хилько.  Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції.
182. А. А. Мирошник. Нейросетевое прогнозирование параметров качества электрической энергии.
200. О. А. Прудка, Н. П. Кунденко. Исследование проникновения оптического инфракрасного излучения в покровы пчел.
209. Д. В. Бабенко, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. І. Кім. Аналіз конструктивних рішень пресового обладнання.
216. В. А. Грубань, А. П. Галєєва, М. Ю. Шатохін. Огляд сучасного стану механізованого збирання кукурудзи на зерно та перспективи розвитку.

Редакція випуску 2 (94), 2017