Зміст випуску 3 (107), 2020

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Гончаренко І. В., Жежуха В. Й., Твердовська А. О., Скибінський Н. О. Розвиток в’їздного туризму Львівської та Миколаївської областей4
Коваленко Г. В., Бушилов В. Д. Економічна ефективність вирощування клонової підщепи пуміселект у товарних розплідниках10
Міцкевич Н. В., Міцкевич Д. І. Автоматизація взаємовідносин з клієнтами як інструмент управління діяльністю сільськогосподарських підприємств19
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Камінський В. Ф., Асанішвілі Н. М. Економічна ефективність технологій вирощування кукурудзи різного рівня інтенсивності27

Господаренко Г. М., Черно О. Д., Любич В. В., Бойко В. П. Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив пшеницею озимою на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу

35
Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Кочерга В. Я. Вплив агрокліматичних факторів на розвиток основних хвороб сортів сої45
Рожкова Т. О. Вплив водних екстактів рослин роду Allium на мікофлору насіння та розвиток проростків пшениці озимої54
Бандура І. І., Кулик А. С., Чаусов С. В., Цизь О. М. Вплив складу рослинних субстратів на ефективність культивування їстівних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer та Flammulina velutipes (Curtis) Singer63
Крутякова В. І., Пиляк Н. В., Дишлюк В. Є., Нікіпелова О. М. Ефективність застосування біодобрив на основі осадів стічних вод очісних споруд м. Одеса72
Білоусова З. В., Кенєва В. А., Кліпакова Ю. О. Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників80

Звонар А. М. Вплив погодних умов року та сортових особливостей на споживання азоту та формування якості зерна пшениці озимої

88
Медвідь В. С. Ентомофауна пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України97
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Бабенко Д. В., Горбенко О. А., Доценко Н. А., Кім Н. А. Оптимізація конструктивних і кінематичних параметрів сепаратора насіння овочевих та баштанних культур106
Лимар О. О. Підвищення ефективності обробки жароміцних сталей в умовах неперервного точіння114

 

Зміст випуску 2 (106), 2020

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

А. В. Слюсаренко, А. В. Ключник. Зовнішньоекономічна безпека підприємств аграрного сектора в системі національної безпеки держави: теоретичний аспект4
Н. І. Патика. Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України15
О. В. Довгаль, Л. С. Безугла. Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури25
А. С. Кравченко. Функціонування та розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства35
А. А. Дюк. Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві47

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

В. В. Лихочвор, М. О. Андрушко. Продуктивність гороху залежно від сорту та норм висіву54
В. Лопушняк, Г. Грицуляк, Т. Якубовски, Б. Барчак, Р. Сав’юк. Формування продуктивності верби енергетичної за повторного внесення осаду стічних вод63
В. В. Любич, І. А. Лещенко. Вихід і якість цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від консистенції ендосперму та водотеплового оброблення71
Ю. О. Щепетільніков. Використання ферментних препаратів для підвищення захисних функцій та зниження стресового впливу у телят80
В. О. Іванов, А. О. Онищенко, Л. В. Засуха, В. Л. Григоренко. Обладнання для двофазної технології вирощування свиней87

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. С. Шебанін, І. П. Атаманюк, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко. Визначення оптимальних параметрів машин для виділення насіннєвої маси овоче-баштанних культур95
В. Л. Курило, В. М. Пришляк. Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків104
Б. В. Єгоров, Н. РКордзая. Продовольча безпека країни: особливості білкового харчування населення112
К. М. Горбунова, С. Б. Літвінчук, К. А. Тайхриб, К. О. Яблуновська. Модульно-компетентністні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу120

Зміст випуску 1 (105), 2020

 

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

В. С. Шебанін, О. Е. Новіков, М. Д. Карпенко. Обгрунтування доцільності запровадження дощувального зрошення в сучасних умовах4
T. Lunkina, А. Burkovska, А. Burkovska. Features of forming socio-responsible behavior in the consumer of organic production of the agricultural sector in Ukraine11
І. В. Гончаренко, В. А. Перета, Н. І. Кучманич. Потенціал стратегічного розвитку об’єднаних територіальних громад регіону19
А. А. Дюк. Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання27
С. М. Лутковська. Стратегічне управління екологічними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку37

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Л. К. Антипова. Урожайність сіна сортів люцерни залежно від погодних умов та рістрегулюючого препарату Емістим С43
В. В. Гамаюнова, В. С. Кудрина. Формування надземної маси і врожайності соняшнику під впливом окремих елементів технології вирощування50
Ю. С. Кравченко. Впровадження наукових основ ґрунтозахисного землеробства та аграрної політики у відтворенні родючості чорноземів Північно-Східного Китаю58
Л. О. Стріха, Т. В. Підпала, О. І. Петрова, Н. П. Шевчук. Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва варених ковбас71
Т. П. Синенко, Н. Е. Фролова. Ферментативний гідроліз сироваткових білків молока79
L. Lanzhenko, N. Dets, O. Kruchek, Ye. Izbash. Selection of fat and vegetable components for the production of combined ice cream87

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. І. Пастухов, В. М. Зубко. Дослідження зміни властивостей ґрунту і рослин у різні періоди виробничого процесу94
В. М. Пришляк, І. А. Бабин, І. В. Гунько. Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором102
С. Ю. Миколенко, М. Ю. Омельченко. Використання диспергованого зерна спельти для виробництва хліба110

Зміст випуску 4 (104), 2019

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

О. В. Шебаніна, І. В. Шаповалова, А. О. Твердовська. Роль регулювання галузей рослинництва у підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України4
М. Р. Мардар, Г. М. Лозовська, С. А. Памбук, К. Г. Гожелова. Основні тенденції розвитку ринку молочної продукції і методи її просування12
Л. В. Бабаченко, В. А. Москаленко, А. О. Марченко. Сучасні тенденції застосування інструментів digital-marketing в діяльності підприємства20

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

М. М. Корхова. Продуктивність сортів пшениці спельти озимої у Південному Степу України30
І. Є. Іванова, М. Є. Сердюк, В. М. Малкіна, А. М. Шкіндер-Бармина, І. А. Кривонос. Урожайність вишні залежно від кліматичних умов років вирощування38
М. І. Кулик, І. І. Рожко, Н. О. Сиплива, Ю. О. Божок. Агробіологічні особливості формування врожайності та якості насіння проса прутоподібного51
Ю. В. Дуда, М. П. Прус. Протеінограма та показники імунітету кролів за впливу пасалурозу з різним рівнем інтенсивності інвазії61
Ю. В. Грицієнко, М. І. Гиль, М. С. Косенко. Поліморфізм генетико-біохімічних систем сучасних українських порід великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності71
О. Г. Михалко, М. Г. Повод. Річна динаміка залежності продуктивності свиноматок від конструктивних особливостей станків для опоросу в умовах промислового комплексу80

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Г. М. Калетнік. Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України90
М. К. Лінник, В. А. Вольський, Р. В. Коцюбанський. Системний підхід до обґрунтування технологічної схеми та структури комбінованої машини для обробітку кукурудзяної стерні99
В. І. Дворук, К. В. Борак, С. С. Добранський, Д. В. Герасимчук. Вплив попередньої корозії на інтенсивність зношування сталі106
Е. Б. Алієв, В. Ю. Дудін, О. С. Гаврильченко, В. В. Івлєв. Моделювання процесу сепарації сипкого матеріалу залежно від його фізико-механічних властивостей114
І. В. Бацуровська. Технологія використання масових відкритих дистанційних курсів в підготовці магістрів з агроінженерії122

Зміст випуску 3 (103), 2019

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва
4
Вишневська О. М. Фінансове забезпечення глобальної безпеки соціальних систем11
Сіренко Н. М., Мікуляк К. А. Інвестиційна складова розвитку аграрного сектора та його фінансове забезпечення у ринковому середовищі20
Полторак А. С. Бюджетна безпека України: динаміка рівня в умовах глобалізаційних змін28
Наторіна А. О. Транзитивна бізнес-модель цифрового бізнесу: сутність та механізм реконфігурування36

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Осокіна Н. М., Герасимчук О. П., Костецька К. В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки44
Центило Л. В. Продуктивність сівозміни залежно від удобрення і обробітку ґрунту52
Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Герасько Т. В., Білоус Е. С., Кривонос І. А. Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування61
Стрельчук Л. М. Сучасні агроекологічні та лісотехнічні характеристики польового лісозахисту рівнинно-степової території Херсонської області71
Василишина О. В. Оптимізація зберігання плодів вишні з попередньою обробкою розчином хітозану80
Mylostyvyi R. Estimation of the heat stress probability in cows in an uninsulated cowshed during summer heat88
Гришина Л. П., Краснощок О. О. М’ясні якості чистопородного, помісного і гібридного молодняку свиней різної інтенсивності росту98

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Шейченко В. О., Дудніков І. А., Шевчук В. В., Кузьмич А. Я. Аналітичне оцінювання взаємодії голки голчаcтої борони із ґрунтом107

Зміст випуску 2 (102), 2019

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

І. І. Червен, С. І. Павлюк. Реформа децентралізації і розвиток сільських територій в Україні4
Н. В. Потриваєва, І. В. Пелипканич. Перспективи оновлення матеріально-технічної бази агропідприємств на основі інновацій12
Ю. А. Кормишкін, М. П. Міняйло. Роль міських об’єднаних територіальних громад у розвитку сільських територій18

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

А. Goychuk, V. Drozda, І. Kulbanska, М. Shvets. Phytopathogenic bacteria in the pathology of forest trees of Polyssya and forest-steppe of Ukraine28
М. І. Федорчук, В. В. Нагірний. Вплив строків сівби різних сортів озимого ячменю та задіяних сполук мікроелементів на фотосинтетичну продуктивність34
Р. А. Вожегова, Я. В. Бєлов. Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах зрошення Півдня України41
П. І. Трофименко, В. П. Журавльов, Н. В. Трофименко, С. І. Веремеєнко. Моделювання та агроекологічне обґрунтування рекреаційного періоду ґрунтів для забезпечення їх сталого функціонування48
А. В. Чернова, О. А. Коваленко, М. М. Корхова, Л. К. Антипова. Способи підвищення виживаності рослин сорго цукрового на Півдні України56
А. М. Свиридов, А. А. Свиридов. Формування сходів сорго зернового залежно від погодних умов Східного Лісостепу62
Д. Ш. Садова. Цифрова модель рельєфу як просторова основа для картування ґрунтів за допомогою дистанційних методів69
С. С. Крамаренко, О. С. Крамаренко, С. І. Луговий, А. В. Лихач, В. Я. Лихач. Аналіз Головних Компонент (РСА) ознак відтворення свиноматок великої білої породи75
Т. В. Підпала, Ю. С. Маташнюк. Високопродуктивні корови голштинської породи в умовах інтенсивної технології82
О. І. Каратєєва. Аналіз причин вибуття та тривалість господарського використання корів червоної степової породи89

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. І. Гавриш, В. А. Грубань, А. В. Калініченко. Дослідження доцільності контролювання теплового режиму трансмісії мобільних енергетичних засобів в умовах України96

Зміст випуску 1 (97), 2018

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 Титульний лист
Зміст
3. В. С. Шебанін, Ю. А. Кормишкін. Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва.
19. О. В. Ковальова. Концептуальні пріоритети структурної політики у розвитку аграрного сектору економіки.
34. О. В. Шебаніна. Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни.
45. Н. М. Сіренко, О. І. Мельник, І. В. Баришевська. Креативний клас у формуванні економіки знань.
55. M. Dubinina. Public-private partnership as a component of the institutional and structural transformation of the agricultural sector of the economy.
64. A. Burkovskaya, T. Lunkina. Basic approaches to social responsibility level’s assessment.
73. Н. Г. Шарата, І. В. Павлов. Сутність сучасного терміна «державне управління».
82. Т. О. Меліхова. Удосконалення методичних засад оцінки результатів та витрат системи економічної безпеки підприємства.
95. М. А. Домаскіна, А. І. Коломойцев. Автоматизація вибору оптимального рішення у сільському господарстві.
105. S. Horbach. Eventual trends in the extension of labour of the inhabitants of the regional rural areas.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

114. О. В. Мельник, О. О. Дрозд, І. О. Мельник. Етилен-активність яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від строку збору та місця заготівлі плодів.
123. В. Г. Кур’ята, В. В. Рогач, О. О. Буйний. Дія Гібереліну на морфогенез, формування фотосинтетичного апарату та урожайність томатів.
133. В. В. Лихочвор, В. І. Пущак. Вплив норм висіву та інтенсифікації технології на формування урожайності сортів нуту.
142. Є. О. Домарацький, А. В. Добровольський. Вплив позакореневих підживлень комплексними багатофункціональними препаратами на кількісний рівень та якісний склад хлорофілового комплексу в рослинах соняшнику.
152. Г. Б. Попович, Н. П. Садовська, М. А. Габрикевич. Вплив строків сівби та затіняючої сітки на урожайність сортів редиски в низинній зоні Закарпаття.
164. Р. О. Кулібаба, Ю. В. Ляшенко. Аналіз генетичної диференціації субпопуляцій українських м’ясо-яєчних курей з використанням мікросателітних маркерів.
176. Н. П. Шевчук. Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

186. О. Ю. Кімстач, С. М. Новогрецький, В. Є. Мілєв. Габаритний проліт повітряних ліній електропостачання.
199. Г. М. Господаренко, С. П. Полторецький, В. В. Любич, В. В. Новіков, В. В. Желєзна, Н. В. Воробйова, І. Ф. Улянич. Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти.

Редакція випуску 1 (97), 2018

Зміст випуску 4 (96), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 Титульний лист
 Зміст
3. Шебанін В. С., Кормишкін Ю. А.  Роль підприємництва у формуванні територіальних громад.
12. Сіренко Н. М. Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки.
25. Лазарєва О. В. Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні.
36. Гончаренко І. В., Шведова Н. П., Кузьмін О. Є., Логвиненко Р. Л. Виявлення експортних можливостей регіону за допомогою INTERNATIONAL TRADE CENTRE.
44. Кравченко А. С. Сучасний стан біржового фондового ринку України.
52. Домаскіна М. А., Гурський В. П. Моделювання інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств.
62. Билим О. С., Дернова К. О. Розширення послуг лікувально-оздоровчого туризму в Україні.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

72. Антипова Л. К., Віліана Васил’єва. Формування продуктивності сумішки кукурудзи і сої на зелений корм залежно від способу сівби та погодних умов.
81. Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи.
89. Бушилов В. Д., Самойленко Т. Г. Вплив термінів живцювання на укоріненість здерев’янілих живців клонової підщепи пуміселект.
98. Покопцева Л. А., Єременко О. А. Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах степу України.
108. Патрєва Л. С., Гроза В. І., Стародубець О. О., Коваль О. А. Економічна ефективність використання препарату «АРГЕНВІТ» при інкубації яєць перепелів.
115. Крамаренко С. С., Кузьмічова Н. І., Крамаренко О. С. Моделювання лактаційних кривих молочних корів за допомогою аналізу головних компонент (PCA).
126. Лихач А. В., Лихач В. Я. Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят. 
133. Галімов С. М. Вплив тривалого виробничого використання кнурів-плідників на зміни якісних показників спермопродукції.
141. Борщ О. О., Борщ О. В. Вплив високих температур на теплостійкість, клінічні та енергетичні показники корів за різних варіантів безприв’язного утримання.
150. Зайцев Є. М. Особливості успадкування ознак молочної продуктивності дочками корів голштинської породи.
158. Погорєлова А. О. Вплив статі та породної належності на ріст та розвиток кролів спеціалізованих м’ясних порід.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

168. Кириченко О. С., Сидорика І. М., Марченко Д. Д. Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного стенду електротехнічної лабораторії.
177. Бугрім Л. І., Білюк І. С., Гаврилов С. О., Курган А. В. Система оптимального керування процесом гарячого цинкування.
185. Жидков А. Б.  Використання сучасних методів магнітометрії для дефектоскопії технічних об’єктів.
194. Зубєхіна-Хайят О. В. Моделювання процесу обкатування різьб і черв’яків роликами.
202. Заморська І. Л.  Підвищення вітамінної цінності заморожених пюреподібних сумішей.

Редакція випуску 4 (96), 2017

Зміст випуску 3 (95), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. А. Г. Загородній, Ю. Ю. Чебан, С. В. Сирцева.  Соціальна діяльність аграрних підприємств як основа добробуту сьогоденного села.
13. І. В. Ксьонжик, В. О. Астаф’єва, Т. І. Молочко. Здійснення електронних публічних закупівель в Україні та перспективи їх розвитку.
21. І. Б. Золотих. Інноваційна система аграрного сектора: особливості і значення для формування економіки знань.
28. Ю. А. Кормишкін, Н. І. Галунець. Соціальна відповідальність аграрних формувань.
42. О. С. Біліченко. Апроксимація процесу розвитку соціально-економічної системи України.
51. О. В. Довгаль. Аналіз концепції сталого розвитку економіки в умовах глобалізації: індикатори економічної глобалізації.
64. А. О. Тимошенко, М. Й. Головко. Аналіз зарубіжного досвіду реформування податкових систем в умовах фіскальної децентралізації.
73. С. І. Павлюк. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Миколаївської області.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

82. В. В. Гамаюнова, І. С. Москва. Вплив регуляторів росту на площу листкової поверхні рижію ярого.
93. В. В. Хареба, О. О. Комар. Урожайність і якість коренеплодів нових сортів пастернаку посівного (Pastinaca Sativa l.) в умовах правобережного Лісостепу України.
101. А. О. Литовченко, Т. В. Глушко, О. В. Сидякіна. Якість зерна сортів пшениці озимої залежно від факторів та умов року вирощування на півдні Степу України. 
111. В. М. Гудзенко. Селекційно-генетичний аналіз маси зерна з головного колоса ячменю ярого.
121. Т. М. Манушкіна. Біотехнології клонального мікророзмноження ефіроолійних рослин родини Lamiaceaе Lindl. in vitro.
129. О. А. Коваленко, А. В. Чернова. Вплив норм висіву насіння на формування густоти стояння рослин сортів сорго цукрового в умовах Півдня України.
137. Л. М. Гирля. Збереження родючості ґрунтів України – запорука покращення якості сільськогосподарської продукції.
146. В. В. Любич. Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників.
161. Ю. В. Чебанова. Методика дослідження регіонального природокористування Запорізької області.
168. О. І. Колісник, В. Г. Прудніков. Гематологічні показники крові бугайців абердин-ангуської породи різного походження.
176. М. Г. Повод, О. І. Кравченко, А. А. Гетя. Застосування імунокастрації для покращання якості туш кнурів в умовах промислового виробництва свинини в Україні.
184. О. С. Крамаренко, О. І. Потриваєва. Аналіз використання лінійних моделей для оцінки впливу різних факторів на молочну продуктивність корів.
193. Л. В. Засуха. Удосконалення способів утримання й годівлі підсисних свиноматок.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

200. Г. О. Іванов, А. П. Мартинов, П. М. Полянський.  Конструктивно-технологічні фактори підвищення складаємості вальниць кочення у машинобудівних виробах.
208. А. Sadovuy, А. Cherepovskaya. Comparative analysis of mass and cost indicators of single-phase transformers and reactors with rectangular and hexagranium cross sections of armored rods twisted magnetic core.

Редакція випуску 3 (95), 2017

Зміст випуску 2 (94), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. Л. В. Гуцаленко, Т. С. Пісоченко, С. О. Горбач.  Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства.
12. М. В. Дубініна, І. П. Приходько, О. І. Лугова. Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств.
22. Ю. А. Кормишкін. Стратегічні напрями формування ефективної бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва.
32. Т. В. Смелянець, Л. В. Молошна. Особливості розвитку зовнішньоекономічної співпраці регіону.
39. І. В. Агеєнко, О. В. Ткаченко.  Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами.
49. М. Й. Головко. Трансформація системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

58. О. О. Дрозд, О. В. Мельник, І. О. Мельник. Фізичні показники яблук сорту ренет симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору.
67. Л. К. Антипова, В. В. Дикий, Н. В. Цуркан. Оптимізація сортового складу пшениці озимої – як одна зі складових стратегії розвитку зернового господарства.
75. Г. М. Господаренко, В. В. Любич, Ф. К. Листопад. Вихід біоетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. 
87. В. Г. Кур’ята, В. В. Рогач, О. В. Кушнір. Морфофізіологічні особливості формування листкового апарату перцю солодкого за дії гібереліну та фолікуру.
94. О. П. Прісс, І. О. Бурдіна. Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць.
108. Л. І. Онуфран, В. І. Нетіс. Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування.
117. С. В. Федорчук. Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternaria Solani та Phytophthora infestans картоплі.
125. О. М. Вишневська, В. О. Мельник, О. О. Кравченко. Економічна ефективність племінного свинарства півдня України.
137. Т. В. Підпала, Ю. С. Маташнюк. Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока.
145. Ю. Ф. Дехтяр, Є. В. Баркарь, І. А. Галушко. Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств.
157. О. О. Стародубець, А. О. Бондар. Залежність якості відтворення свинопоголів’я від сезону року.

164. С. М. Галімов. Технологія вирощувaння тa оцінкa кнурів зa влaсною продуктивністю в умовaх СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Миколаївської області.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

173. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, С. І. Богданов, І. І. Хилько.  Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції.
182. А. А. Мирошник. Нейросетевое прогнозирование параметров качества электрической энергии.
200. О. А. Прудка, Н. П. Кунденко. Исследование проникновения оптического инфракрасного излучения в покровы пчел.
209. Д. В. Бабенко, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. І. Кім. Аналіз конструктивних рішень пресового обладнання.
216. В. А. Грубань, А. П. Галєєва, М. Ю. Шатохін. Огляд сучасного стану механізованого збирання кукурудзи на зерно та перспективи розвитку.

Редакція випуску 2 (94), 2017