Зміст випуску 2 (94), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. Л. В. Гуцаленко, Т. С. Пісоченко, С. О. Горбач.  Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства.
12. М. В. Дубініна, І. П. Приходько, О. І. Лугова. Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств.
22. Ю. А. Кормишкін. Стратегічні напрями формування ефективної бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва.
32. Т. В. Смелянець, Л. В. Молошна. Особливості розвитку зовнішньоекономічної співпраці регіону.
39. І. В. Агеєнко, О. В. Ткаченко.  Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами.
49. М. Й. Головко. Трансформація системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

58. О. О. Дрозд, О. В. Мельник, І. О. Мельник. Фізичні показники яблук сорту ренет симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору.
67. Л. К. Антипова, В. В. Дикий, Н. В. Цуркан. Оптимізація сортового складу пшениці озимої – як одна зі складових стратегії розвитку зернового господарства.
75. Г. М. Господаренко, В. В. Любич, Ф. К. Листопад. Вихід біоетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. 
87. В. Г. Кур’ята, В. В Рогач, О. В. Кушнір. Морфофізіологічні особливості формування листкового апарату перцю солодкого за дії гібереліну та фолікуру.
94. О. П. Прісс, І. О. Бурдіна. Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць.
108. Л. І. Онуфран, В. І. Нетіс. Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування.
117. С. В. Федорчук. Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternaria Solani та Phytophthora infestans картоплі.
125. О. М. Вишневська, В. О. Мельник, О. О. Кравченко. Економічна ефективність племінного свинарства півдня України.
137. Т. В. Підпала, Ю. С. Маташнюк. Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока.
145. Ю. Ф. Дехтяр, Є. В. Баркарь, І. А. Галушко. Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств.
157. О. О. Стародубець, А. О. Бондар. Залежність якості відтворення свинопоголів’я від сезону року.

164. С. М. Галімов. Технологія вирощувaння тa оцінкa кнурів зa влaсною продуктивністю в умовaх СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Миколаївської області.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

173. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, С. І. Богданов, І. І. Хилько.  Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції.
182. А. А. Мирошник. Нейросетевое прогнозирование параметров качества электрической энергии.
200. О. А. Прудка, Н. П. Кунденко. Исследование проникновения оптического инфракрасного излучения в покровы пчел.
209. Д. В. Бабенко, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. І. Кім. Аналіз конструктивних рішень пресового обладнання.
216. В. А. Грубань, А. П. Галєєва, М. Ю. Шатохін. Огляд сучасного стану механізованого збирання кукурудзи на зерно та перспективи розвитку.

Редакція випуску 2 (94), 2017

Зміст випуску 1 (93), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. V. Klochan, I. Bezpyata, N. Zingaieva.  The sunflower oil market of Ukraine and its development.
14. І. І. Червен, С. І. Павлюк. Роль агрохолдизації у соціально-економічному розвитку сільських територій України.
26. О. І. Котикова. Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні: соціальний блок.
38. Ю. В. Ушкаренко. Особливості формування економічного потенціалу підприємств у сучасних умовах.
47. Ю. А. Кормишкін.  Система показників та чинників ефективного розвитку аграрного підприємництва.
61. А. Грек. Сучасний стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств Київської області.
72. А. Ю. Стренковська. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму розвитку будівництва в сільській місцевості.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

79. Л. К. Антипова. Поглинання елементів живлення бур’янами залежно від технологій вирощування люцерни насіннєвого призначення.
86. Г. М. Господаренко, С. П. Полторецький, В. В. Любич, Н. В. Воробйова, І. Ф. Улянич, М. М. Капрій. Характеристика твердості та міцності зернівок пшениці спельти залежно від сорту та лінії.
95. В. В. Рогач, О. В. Кушнір, В. В. Плотніков. Вплив рістстимуляторів Вітазиму та 6-бензиламінопурину на морфогенез та продуктивність перцю солодкого. 
102. О. Л. Рудік, І. М. Мринський. Продуктивність льону олійного за впровадження технологій подвійного використання культури.
113. S. Lugovoy, S. Kramarenko, S. Galimov. Genetic polymorphism of the red white belted breed pigs based on microsatellite markers.
120. В. М. Волощук, В. М. Герасимчук. Показники мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення.
129. О. І. Петрова, О. М. Сморочинський, Р. О. Трибрат. Використання яловичини, одержаної від тварин різних вагових кондицій для виробництва ковбас.
136. А. В. Лихач. Реалізація поведінкових актів холостими свиноматками різних генотипів.
144. В. А. Кириченко, С. П. Кот, К. В. Скрепець. Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з класністю овець.
151. О. С. Крамаренко, І. В. Довгопола. Особливості генетичної структури південної м’ясної породи худоби за локусами мікросателітів ДНК: TGLA53, TGLA122, TGLA126 ТА TGLA227.
164. А. О. Погорєлова. Вплив температурного та світлового режимів утримання на формування статі у кролів спеціалізованих м’ясних порід.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

171. O. Kyrychenko.  Simulation of electromagnetic field characteristics for metal conductive buses with rectangular cross-section.
181. М. В. Дубницька. Систематизація методичних підходів до отримання тривимірної інформації про водні об’єкти.
193. Д. О. Захаров. Сучасний стан застосування електрофізичних методів бактерицидної та інсектицидної обробки зернової продукції.

Редакція випуску 1 (93), 2017

Зміст випуску 4 (92), 2016

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. Н. В. Потриваєва, І. В. Агеєнко.  Забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління підприємством.
12. О. М. Вишневська, О. О. Христенко. Індикатори формування економічної безпеки держави.
23. І. В. Гончаренко, А. Ю. Козаченко. Експорт аграрної продукції регіону в контексті глобальних тенденцій.
33. О. Д. Витвицька, А. В. Виборна. М’які батарейки із відходів деревини як інноваційне джерело енергії.
41. Ю. А. Кормишкін.  Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва.
51. С. О. Горбач. Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці.
61. О. А. Боднар. Інституційне забезпечення сільського розвитку.
70. О. С. Альбещенко. Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

77. В. В. Базалій, Є. О. Домарацький, А. В. Добровольський. Агротехнічний спосіб пролонгації фотосинтетичної діяльності рослин соняшнику.
85. М. М. Корхова, О. А. Коваленко, А. В. Шепель. Оцінка енергетичної ефективності вирощування пшениці м’якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву насіння.
92. Т. В. Сахно, В. П. Петренкова. Вміст фенольних сполук та морфометричні показники у зразків-диференціаторів соняшнику за умов ураження вовчком. 
101. В. Г. Кушнеренко, М. В. Шугаєва. Ріст молодняку свиней як один з основних показників продуктивності.
106. Є. М. Алхімов, В. Ю. Шевченко, С. І. Пентилюк. Гематологічні особливості ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (АCIPENSERIFORMES).
114. Є. М. Зайцев. Співвідносна мінливість селекційних ознак молочної худоби голштинської породи.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

121. V. Havrysh, M. Shatohin.  Alternative fuels and effect on agricultural machines’ efficiency.
128. V. Hruban’. Development of compositional scheme of technological module for corn-harvesting.
137. Д. В. Бабенко, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. І. Кім. Дослідження засобів механізації отримання насіння овоче-баштанних культур.
143. О. С. Садовой. Сравнительный анализ массостоимостных показателей однофазных трансформаторов и реакторов с прямоугольными и шестигранными сечениями стержней стержневого витого магнитопровода. 
154. Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Фоменко, О. В. Савченко, О. С. Кириченко. Синтез слідкувальної системи на основі п’єзоелектричного двигуна.

Редакція випуску 4 (92), 2016

Зміст випуску 3 (91), 2016

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська  Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави.
13. Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні.
20. В. І. Криленко. Регіональні аспекти інноваційної політики розвитку аграрного сектора.
26. І. В. Белоус.Перспективи розвитку виноградарства і виноробства Миколаївської області України.
38. В. П. Рибачук.  Загальнодержавний та регіональний вимір ефективності аграрного виробництва України.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

50. В. В. Гамаюнова, В. І. Шевель. Формування врожайності та якості зерна сортів проса залежно від строку сівби та фону живлення в умовах Півдня України.
62. Л. К. Антипова. Облистяність – важливий показник якості корму сортозразків люцерни.
69. В. Ф. Дворецький, Т. В. Глушко. Формування продуктивності пшениці ярої під впливом сучасних рістрегулюючих речовин на Півдні України. 
79. В. П. Миколайко. Фотосинтетичний потенціал та інтенсивність квіткоутворення цикорію коренеплідного на насіння залежно від агротехнологічних прийомів його вирощування.
89. Ю. І. Івасюк. Продуктивність посівів сої за роздільного та інтегрованого застосування мікробіологічного препарату, регулятора росту рослин і гербіциду.
96. М. О. Бойко. Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України.
104. Л. В. Постоленко. Ріст та розвиток смородини чорної залежно від використання мульчування та зрошення.
116. А. М. Лихочвор. Вплив добрив на формування продуктивності рижію.
124. Л. С. Патрєва. Перспективи міжнародного співробітництва України у сфері безпечності та якості харчових продуктів.
135. І. Б. Баньковська.Аналіз якості туш і м’яса свиней різних комерційних генотипів.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

145. L. Vakhonina.  Interaction of harmonic waves with a thin elastic circular inclusion under conditions of smooth contact.
159. А. А. Ставинский, О. О. Пальчиков, О. О. Плахтырь. Распределение индукции в рабочем зазоре аксиального
асинхронного двигателя.

169. D. Marchenko. Tribological research on the process of wear of a friction pair «cable block – rope» considering rolling slippage.
180. Ю. О. Кірічек, В. О. Гряник.  Інформаційне забезпечення моніторингу земель та створення територіальних геоінформаційних систем кадастру нерухомості. 
194. А. П. Галєєва, В. А. Грубань.  Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно.
202. Н. А. Доценко. Особливості класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

Редакція випуску 3 (91), 2016

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

6. В. Я. Лихач, А. В. Лихач, С. В. Кіш.  Біохімічні процеси у м’ясі свиней різної тресочутливості та умов вирощування.
16. І. М. Люта. Ембріологічна характеристика результатів трансплантації ембріонів великої рогатої худоби.
23. В. О. Мельник, А. С. Стельмах, В. О. Кудряшова. Відтворювальні якості свиноматок породи ландрас в умовах племінного заводу «Миг-Сервіс-Агро».
28. О. А. Моргун, Н. М. Сорока.Фізико-хімічне та мікробіологічне дослідження бичкових риб, уражених личинками нематоди Еustrongylides excisus.
36. А. В. Березовський, Л. В. Нагорна. Ектопаразити як чинники погіршення біобезпеки в умовах птахівничих підприємств.
42. І. В. Назаренко. Ідентифікація і аналіз небезпечних чинників при виробництві сметани.
49. М. С. Небилиця, О. В. Ващенко, Ю. І. Кривда, Ю. В. Мелешко. Вирощування екологічно безпечних кормів для сільськогосподарських тварин.
60. О. Й. Карунский, И. В. Николенко. Пути повышения продуктивности свиней. 
70. А. М. Омельян. Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями Аргініну.
78. Т. В. Павлова. Массовый и линейный рост ремонтных телок с разной долей генотипа по голштинской породе.
88. Р. Паливода. Национальные системы качества продовольствия Польши.
101. L. Patryeva, V. Groza.Assessment of preservation of quail egg-laying flock during exploiting by the use of nanosilver.
107. А. Я. Райхман. Оценка полноценности протеиновой питательности кормов для свиней.
117. О. В. Сметаніна, І. І. Ібатулін, В. С. Бомко. Використання органічного кобальту для виробництва високоякісного молока.
126. Л. О. Стріха, О. М. Сморочинський, В. І. Крива, О. В. Кривчук.Вплив параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбасних виробів.
133. И. В. Фомченко. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя у крупного рогатого скота при заболевании хламидиозом.
143. А. Д. Хоменко. Біологічно активна добавка SPIRULINA PLATENSIS та її використання у перепелівництві.
149. І. В. Чернишов, М. В. Левченко, І. С. Мазуркевич. Стан і потенціал розвитку органічного свинарства України.
155. Г. Ю. Чернікова, Н. П. Пономаренко. Використання пребіотиків на основі мананових олігосахаридів у годівлі курчат-бройлерів. 
161. М. В. Чорний, Ю. О. Щепетільніков, А. О. Бондар, Є. О. Панасенко. Вплив абіотичних факторів на продуктивність та здоров’я корів і резистентність телят.
171. П. О. Шебанін. Вплив кормової добавки «Біо Плюс 2Б» на якісні показники свинини.
179. В. В. Юрченко, М. О. Додашьянц. Водні організми в умовах глобального потепління.
187. С. С. Крамаренко, О. І. Потриваєва. Використання лінійних моделей (BLUP) для оцінки племінної цінності корів за молочною продуктивністю.

Редакція випуску 2 (90), частина 2, 2016

Зміст випуску 2 (89), частина 1, 2016

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

3. П. П. Антоненко, Н. І. Суслова, Н. С. Макєєв, Д. І. Головань, Л. В. Кременчук, Т. Д. Пушкарь.  Профілактична ефективність мінерального препарату «Сапокорм» та кормової фітодобавки «Фітопанк» за метаболічних порушень свиноматок.
11. С. В. Аранчій, Г. А. Зон, О. В. Кінаш. Епізоотологічна ситуація щодо вісцеральних мікозів тварин в умовах Центрального регіону України.
18. І. О. Балабанова. Розробка технології елітного твердого сиру «Каланчацький».
26. В. В. Бількевич.Згодовування різних доз кормової добавки НуПро та її вплив на продуктивність курчат-бройлерів.
35. В. С. Бомко, В. П. Даниленко, М. Г. Повозніков. Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів цинку у раціонах.
43. О. Г. Бордунова, О. Г. Астраханцева, Р. В. Денісов, О. С. Лупінова, В. Д. Чіванов, Зміни складових біокристалічних шарів шкаралупи інкубаційних яєць курей за використання технології «штучна кутикула (ARTICLE)».
53. Ю. О. Вечеря. Вплив маси яєць курей м’ясного напряму продуктивності на їх морфологічні та інкубаційні якості.
60. Т. О. Гаркавенко, І. М. Азиркіна. Визначення залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в продукції птахівництва мікробіологічним методом. 
69. В. І. Гноєвий, І. В. Гноєвий, О. К. Трішин, Г. І. Котець. Методи оцінки біологічної повноцінності білка кормів і тваринницької продукції.
76. Yu. Kiriyak, I. Gorbatenko. Global warming in the South region of Ukraine and it’s impact on the eukaryotes.
85. Н. О. Грудко, І. М. Шерман. Вплив тривалості вирощування в басейнах на якісні параметри мальків веслоноса.
93. М. М. Долгая, С. В. Богороденко, Ю. О. Ярьоменко, І. О. Полєва.Якість і безпечність молока корів за використання мікроелементів та вітаміну Е.
102. И. Б. Измайлович. «ТОКСИСОРБ» снижает патогенность микотоксинов.
109. І. Г. Калініна. Динаміка змінення концентрацій жирних кислот в бджолинному обніжжі протягом пилконосного сезону.
121. Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль.Вплив генотипових факторів на якісні показники вовнової та м’ясної продуктивності овець.
129. В. А. Кириченко, Є. В. Баркарь, А. І. Кириченко. Об’єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків.
137. А. П. Китаєва, К. О. Хамід, З. Т. Семенова. Лікувальні властивості меду різних регіонів України.
144. Е. Клаусен. Особливості датської системи безпечності харчової продукції.
155. О. С. Ковпак. Цитогенетичний аналіз прогеніторних клітин міокарду щура на ранніх пасажах. 
164. В. В. Ковпак, Ю. О. Харкевич. Iмунний статус щурів за цукрового діабету при застосуванні заміщуючої клітинної терапії.
173. В. В. Кондакова, Д. Г. Готовский, И. В. Фомченко. Применение растительного адаптогена для повышения защитных свойств организма животных.
182. В. А. Котелевич. Кролятина – важливий резерв органічної продукції.
191. А. О. Погорєлова, Г. А. Коцюбенко. Мoрфологічна та біохімічна оцінка кролятини залежно від віку забою.
199. І. О. Ластовська. Продуктивність бичків різних порід в умовах інноваційної технології виробництва яловичини.
205. Л. С. Патрєва, І. І. Максимова. Аналіз показників безпечності молока в умовах сільськогосподарського підприємства. 

Редакція випуску 2 (89), частина 1, 2016

Зміст випуску 1 (88) 2016

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. В. І. Криленко. Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора.
9. Н. В. Потриваєва, Т. О. Кореновська. Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності підприємств.
19. В. М. Бутенко. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку.
29. О. О. Васильєва.Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора.
42.О. А. Боднар. Децентралізація як основний чинник сільського розвитку.
52. А. П. Кричинюк. Вдосконалення управління кредитними операціями комерційних банків України в умовах фінансових криз.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

69. А. О. Рожков, М. А. Бобро, Т. В. Рижик. Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву.
81. В. В. Калитка, Ю. О. Кліпакова. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту.
92. О. В. Письменний. Вивчення впливу зрошення на протидефляційну стійкість ґрунтів Степу України.
99. І. С. Москва. Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України.
110. М. Б. Августинович. Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого.
118. А. П. Палій. Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування.
125. Н. В. Роль, С. І. Цехмістренко. Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів.

Редакція випуску 1 (88), 2016

Зміст випуску 4 (87) 2015

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. М. П. Сахацький, І. В. Ксьонжик. Експортна діяльність аграрних підприємств України: тенденції, специфіка, формування потенціалу.
13. І. В. Гончаренко. Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону.
20. О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська. Наближення до міжнародного законодавства у збереженні і відновленні навколишнього середовища України.
30. Ю. А. Кормишкін.Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД.
38. А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні.
44. Ю. В. Тимчишин-Чемерис. Туристичний кластер – форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону.
58. Р. Ш. Садрідінов. Тенденції та особливості розвитку зовнішньої торгівлі аграрних підприємств Миколаївської області.
68. Н. О. Шишпанова. Державна політика розвитку трудового потенціалу сільських територій.
77. С. І. Павлюк. Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій.
87. А. П. Кричинюк. Реформування діяльності рейтингових агентств на мікрорівні банківської системи України.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

102. Л. К. Антипова. Трави на півдні України: проблеми і шляхи їх подолання.
111. О. В. Буйний, В. Г. Кур’ята, В. В .Рогач. Дія 6-бензиламінопурину на формування та функціонування фотосинтетичного апарату томатів.
119. В. І. Лопушняк, Г. М. Грицуляк. Динаміка вмісту заліза і мангану в осаді стічних вод за тривалого зберігання та компостування.
127. Л. А. Покопцева, О. А. Єременко, Д. В. Булгаков. Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада.
136. І. А. Янченко. Вплив сортових особливостей монарди двійчастої на формування рослинної сировини при вирощуванні в умовах Південного степу України.
145. В. Г. Пелих, С. В. Ушакова. Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопорідному схрещуванні.
153. С. О. Бондар. Оцінка бугаїв-плідників за проявом поєднаних ознак у їх дочок.
161. І. С. Піщан. Висока активність реалізації рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи на доїльній установці типу “Паралель”.

Редакція випуску 4 (87), 2015

Зміст №2 (84) 2015, Том 2

3 В. С. Шебанін, О. Є. Новіков, В. С. Топіха, В. Я. Лихач. Навчально-науково-виробничий свинокомплекс миколаївського національного аграрного університету в системі інноваційного розвитку апк

10 В. П. Рибалко. Не тільки збільшувати виробництво свинини, але й не погіршувати її якості

15 С. А. Гнатюк. Результати і перспективи роботи господарств корпорації «тваринпром»

23 О. В. Піскун, М. І. Бакун. Стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в миколаївській області на 2015-2017 роки

27 С. Л. Войтенко, В. О. Горобець. Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка

33 М. Д. Березовський, О. Л. Нарижна. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’яса та сала свиней, одержаних при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів

40 Л. П. Гришина, О. Г. Фесенко. Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації

48 В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан, П. О. Шебанін. Технологія виробництва свинини в умовах тов «таврійські свині»

55 А. С. Петрушко, Д. Н. Ходосовский, И. И. Рудаковская, А. А. Хоченков, А. Н. Шацкая, В. А. Безмен, В. И. Беззубов, О. М. Слинько. Откормочные и мясосальные качества свиней при различных условиях содержания

63 Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол. Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней одеського регіону

71 О. В. Ульянченко, А. І. Трончук, М. В. Церенюк. Забезпечення інтенсифікації відтворення поголів’я в свинарстві

78 С. С. Іванов, Ф. А. Бородаєнко. Ефективне виробництво свинини в умовах свк «агрофірма «миг-сервіс-агро»

87 О. В. Акімов. Оцінка відгодівельних якостей свиней з позиції оптимальної взаємодії їх генотипів та специфіки середовища

91 І. Б. Баньковська, В. М. Волощук. Вплив факторів генотипу та способу утримання на морфологічний склад туш свиней

100 О. О. Стародубець. ВПлив сезону року на відтворювальні якості свиноматок

104 В. А. Коротков, О. А. Васильєва, І. М. Желізняк. Відтворювальні якості свиноматок при схрещуванні з термінальними кнурами

107 Т. Я. Іваненко. Зернофуражне виробництво – важливий фактор ефективного розвитку свинарства у господарствах миколаївської області

112 Т. В. Щербань, П. А. Ващенко. Відгодівельні, забійні і м’ясо-сальні якості свиней миргородської породи та її помісей

120 В. А. Лісний, Т. М. Лісна. Підвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій

126 О. І. Юлевич. Незамінні амінокислоти в раціонах годівлі відлучених поросят

133 А. М. Шостя. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців червоної білопоясої породи

140 Б. С. Шаферівський. Продуктивність кнурів спеціалізованих м’ясних порід зарубіжного походження

146 М. А. Хватова. Шляхи покращання генетичного потенціалу порід свиней

151 Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль, О. І. Петрова. Сучасна технологія виробництва свинини в умовах стов ім. мічуріна братського району миколаївської області

156 О. С. Пилипчук, В. І. Шеремета. Репродуктивна здатність свиноматок при застосуванні нейротропно-метаболічного препарату

163 О. С. Похваленко, Н. С. Савосік. Особливості росту та розвитку підсвинків різних генотипів

170 С. О. Костенко, О. В. Сидоренко, П. П. Джус. Поєднуваність батьківських пар у свинарстві з урахуванням генотипу тварин за геном рецептора естрогену-1

175 Є. В. Баркарь, І. А. Галушко. Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід

181 В. В. Соляник, С. В. Соляник. Видосоответствующие экологически сбалансированные технологии как альтернатива интенсивному пути развития подотраслей животноводства

187 О. М. Церенюк, О. В. Акімов, Ю. В. Череута. Підвищення рівня відтворювальних якостей свиноматок

193 В. О. Мельник, О. О. Кравченко, А. О. Бондар, А. О. Краєвська. Досвід діагностики поросності свиноматок методом ультразвукового дослідження

Редакція випуску 2 (84), том 2 2015

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, д.е.н., проф. (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, д.т.н., проф. (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
І.П. Шейко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
А.С. Добишев, д.т.н., професор (Республіка Білорусь)
С.Г. Чорний, д.с.-г.н., професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, проф. (Німеччина)

Зміст випуску 2 (83),том 1 2015

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3 M. Dubinina. The institutional aspects of the analysis of transformations in agriculture of Ukraine
12 О.Є. Новіков, А.В. Ключник. Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект
20 I. Honcharenko. Рricing policy and marketing strategies of agrarian enterprises
25 О.І. Котикова. Індикація економічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні
35 Б.В. Погріщук, В.І. Мельник. Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України
43 Л.В. Гуцаленко, У.О. Марчук. Реалізація контрольної функції обліку в управлінні поточними зобовязаннями підприємств
49 Н.В. Потриваєва, Т.П. Федяніна. Формування облікової політики в контексті документування руху запасів під час сівби ярих культур
59 G. Ryabenko. Study of factors affecting financial security of insurance market
65 О.С. Бакуліна, Т.О. Зінчук. Напрями державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах-членах ЄС та Україні
75 О.С. Біліченко. Шляхи максимізації прибутку підприємств
85 С.В. Сирцева. Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами
94 Г.Б. Погріщук. Агроекологічний розвиток: проблеми взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки
102 О.В. Лазарєва. Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування
108 Є.О. Павлюк. Досвід формування консолідованих систем пенсійного забезпечення в східноєвропейських країнах
118 С.О. Горбач. Визначення категорії трудових ресурсів: теоретичні аспекти
126 С.В. Тимофіїв. Удосконалення інституційного середовища як передумова реалізації управління трансакційними витратами аграрних підприємств

Редакція випуску 2 (83), том 1 2015

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
Р. Шаундерер, Dr.sc.Agr. (Німеччина)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.І. Гавриш, доктор екномічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
А.С. Добишев, д.т.н., проф. (Республіка Білорусь)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
І.П. Шейко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Г.П. Морару, д.с.-г.н. (Молдова)