Зміст випуску 1 (97), 2018

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 Титульний лист
Зміст
3. В. С. Шебанін, Ю. А. Кормишкін. Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва.
19. О. В. Ковальова. Концептуальні пріоритети структурної політики у розвитку аграрного сектору економіки.
34. О. В. Шебаніна. Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни.
45. Н. М. Сіренко, О. І. Мельник, І. В. Баришевська. Креативний клас у формуванні економіки знань.
55. M. Dubinina. Public-private partnership as a component of the institutional and structural transformation of the agricultural sector of the economy.
64. A. Burkovskaya, T. Lunkina. Basic approaches to social responsibility level’s assessment.
73. Н. Г. Шарата, І. В. Павлов. Сутність сучасного терміна «державне управління».
82. Т. О. Меліхова. Удосконалення методичних засад оцінки результатів та витрат системи економічної безпеки підприємства.
95. М. А. Домаскіна, А. І. Коломойцев. Автоматизація вибору оптимального рішення у сільському господарстві.
105. S. Horbach. Eventual trends in the extension of labour of the inhabitants of the regional rural areas.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

114. О. В. Мельник, О. О. Дрозд, І. О. Мельник. Етилен-активність яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від строку збору та місця заготівлі плодів.
123. В. Г. Кур’ята, В. В. Рогач, О. О. Буйний. Дія Гібереліну на морфогенез, формування фотосинтетичного апарату та урожайність томатів.
133. В. В. Лихочвор, В. І. Пущак. Вплив норм висіву та інтенсифікації технології на формування урожайності сортів нуту.
142. Є. О. Домарацький, А. В. Добровольський. Вплив позакореневих підживлень комплексними багатофункціональними препаратами на кількісний рівень та якісний склад хлорофілового комплексу в рослинах соняшнику.
152. Г. Б. Попович, Н. П. Садовська, М. А. Габрикевич. Вплив строків сівби та затіняючої сітки на урожайність сортів редиски в низинній зоні Закарпаття.
164. Р. О. Кулібаба, Ю. В. Ляшенко. Аналіз генетичної диференціації субпопуляцій українських м’ясо-яєчних курей з використанням мікросателітних маркерів.
176. Н. П. Шевчук. Оцінка високопродуктивних родин української червоної молочної породи.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

186. О. Ю. Кімстач, С. М. Новогрецький, В. Є. Мілєв. Габаритний проліт повітряних ліній електропостачання.
199. Г. М. Господаренко, С. П. Полторецький, В. В. Любич, В. В. Новіков, В. В. Желєзна, Н. В. Воробйова, І. Ф. Улянич. Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти.

Редакція випуску 1 (97), 2018

Зміст випуску 4 (96), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 Титульний лист
 Зміст
3. Шебанін В. С., Кормишкін Ю. А.  Роль підприємництва у формуванні територіальних громад.
12. Сіренко Н. М. Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки.
25. Лазарєва О. В. Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні.
36. Гончаренко І. В., Шведова Н. П., Кузьмін О. Є., Логвиненко Р. Л. Виявлення експортних можливостей регіону за допомогою INTERNATIONAL TRADE CENTRE.
44. Кравченко А. С. Сучасний стан біржового фондового ринку України.
52. Домаскіна М. А., Гурський В. П. Моделювання інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств.
62. Билим О. С., Дернова К. О. Розширення послуг лікувально-оздоровчого туризму в Україні.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

72. Антипова Л. К., Віліана Васил’єва. Формування продуктивності сумішки кукурудзи і сої на зелений корм залежно від способу сівби та погодних умов.
81. Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи.
89. Бушилов В. Д., Самойленко Т. Г. Вплив термінів живцювання на укоріненість здерев’янілих живців клонової підщепи пуміселект.
98. Покопцева Л. А., Єременко О. А. Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах степу України.
108. Патрєва Л. С., Гроза В. І., Стародубець О. О., Коваль О. А. Економічна ефективність використання препарату «АРГЕНВІТ» при інкубації яєць перепелів.
115. Крамаренко С. С., Кузьмічова Н. І., Крамаренко О. С. Моделювання лактаційних кривих молочних корів за допомогою аналізу головних компонент (PCA).
126. Лихач А. В., Лихач В. Я. Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят. 
133. Галімов С. М. Вплив тривалого виробничого використання кнурів-плідників на зміни якісних показників спермопродукції.
141. Борщ О. О., Борщ О. В. Вплив високих температур на теплостійкість, клінічні та енергетичні показники корів за різних варіантів безприв’язного утримання.
150. Зайцев Є. М. Особливості успадкування ознак молочної продуктивності дочками корів голштинської породи.
158. Погорєлова А. О. Вплив статі та породної належності на ріст та розвиток кролів спеціалізованих м’ясних порід.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

168. Кириченко О. С., Сидорика І. М., Марченко Д. Д. Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного стенду електротехнічної лабораторії.
177. Бугрім Л. І., Білюк І. С., Гаврилов С. О., Курган А. В. Система оптимального керування процесом гарячого цинкування.
185. Жидков А. Б.  Використання сучасних методів магнітометрії для дефектоскопії технічних об’єктів.
194. Зубєхіна-Хайят О. В. Моделювання процесу обкатування різьб і черв’яків роликами.
202. Заморська І. Л.  Підвищення вітамінної цінності заморожених пюреподібних сумішей.

Редакція випуску 4 (96), 2017

Зміст випуску 3 (95), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. А. Г. Загородній, Ю. Ю. Чебан, С. В. Сирцева.  Соціальна діяльність аграрних підприємств як основа добробуту сьогоденного села.
13. І. В. Ксьонжик, В. О. Астаф’єва, Т. І. Молочко. Здійснення електронних публічних закупівель в Україні та перспективи їх розвитку.
21. І. Б. Золотих. Інноваційна система аграрного сектора: особливості і значення для формування економіки знань.
28. Ю. А. Кормишкін, Н. І. Галунець. Соціальна відповідальність аграрних формувань.
42. О. С. Біліченко. Апроксимація процесу розвитку соціально-економічної системи України.
51. О. В. Довгаль. Аналіз концепції сталого розвитку економіки в умовах глобалізації: індикатори економічної глобалізації.
64. А. О. Тимошенко, М. Й. Головко. Аналіз зарубіжного досвіду реформування податкових систем в умовах фіскальної децентралізації.
73. С. І. Павлюк. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Миколаївської області.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

82. В. В. Гамаюнова, І. С. Москва. Вплив регуляторів росту на площу листкової поверхні рижію ярого.
93. В. В. Хареба, О. О. Комар. Урожайність і якість коренеплодів нових сортів пастернаку посівного (Pastinaca Sativa l.) в умовах правобережного Лісостепу України.
101. А. О. Литовченко, Т. В. Глушко, О. В. Сидякіна. Якість зерна сортів пшениці озимої залежно від факторів та умов року вирощування на півдні Степу України. 
111. В. М. Гудзенко. Селекційно-генетичний аналіз маси зерна з головного колоса ячменю ярого.
121. Т. М. Манушкіна. Біотехнології клонального мікророзмноження ефіроолійних рослин родини Lamiaceaе Lindl. in vitro.
129. О. А. Коваленко, А. В. Чернова. Вплив норм висіву насіння на формування густоти стояння рослин сортів сорго цукрового в умовах Півдня України.
137. Л. М. Гирля. Збереження родючості ґрунтів України – запорука покращення якості сільськогосподарської продукції.
146. В. В. Любич. Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників.
161. Ю. В. Чебанова. Методика дослідження регіонального природокористування Запорізької області.
168. О. І. Колісник, В. Г. Прудніков. Гематологічні показники крові бугайців абердин-ангуської породи різного походження.
176. М. Г. Повод, О. І. Кравченко, А. А. Гетя. Застосування імунокастрації для покращання якості туш кнурів в умовах промислового виробництва свинини в Україні.
184. О. С. Крамаренко, О. І. Потриваєва. Аналіз використання лінійних моделей для оцінки впливу різних факторів на молочну продуктивність корів.
193. Л. В. Засуха. Удосконалення способів утримання й годівлі підсисних свиноматок.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

200. Г. О. Іванов, А. П. Мартинов, П. М. Полянський.  Конструктивно-технологічні фактори підвищення складаємості вальниць кочення у машинобудівних виробах.
208. А. Sadovuy, А. Cherepovskaya. Comparative analysis of mass and cost indicators of single-phase transformers and reactors with rectangular and hexagranium cross sections of armored rods twisted magnetic core.

Редакція випуску 3 (95), 2017

Зміст випуску 2 (94), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. Л. В. Гуцаленко, Т. С. Пісоченко, С. О. Горбач.  Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства.
12. М. В. Дубініна, І. П. Приходько, О. І. Лугова. Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств.
22. Ю. А. Кормишкін. Стратегічні напрями формування ефективної бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва.
32. Т. В. Смелянець, Л. В. Молошна. Особливості розвитку зовнішньоекономічної співпраці регіону.
39. І. В. Агеєнко, О. В. Ткаченко.  Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами.
49. М. Й. Головко. Трансформація системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

58. О. О. Дрозд, О. В. Мельник, І. О. Мельник. Фізичні показники яблук сорту ренет симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору.
67. Л. К. Антипова, В. В. Дикий, Н. В. Цуркан. Оптимізація сортового складу пшениці озимої – як одна зі складових стратегії розвитку зернового господарства.
75. Г. М. Господаренко, В. В. Любич, Ф. К. Листопад. Вихід біоетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. 
87. В. Г. Кур’ята, В. В. Рогач, О. В. Кушнір. Морфофізіологічні особливості формування листкового апарату перцю солодкого за дії гібереліну та фолікуру.
94. О. П. Прісс, І. О. Бурдіна. Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць.
108. Л. І. Онуфран, В. І. Нетіс. Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування.
117. С. В. Федорчук. Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternaria Solani та Phytophthora infestans картоплі.
125. О. М. Вишневська, В. О. Мельник, О. О. Кравченко. Економічна ефективність племінного свинарства півдня України.
137. Т. В. Підпала, Ю. С. Маташнюк. Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока.
145. Ю. Ф. Дехтяр, Є. В. Баркарь, І. А. Галушко. Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств.
157. О. О. Стародубець, А. О. Бондар. Залежність якості відтворення свинопоголів’я від сезону року.

164. С. М. Галімов. Технологія вирощувaння тa оцінкa кнурів зa влaсною продуктивністю в умовaх СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Миколаївської області.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

173. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, С. І. Богданов, І. І. Хилько.  Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції.
182. А. А. Мирошник. Нейросетевое прогнозирование параметров качества электрической энергии.
200. О. А. Прудка, Н. П. Кунденко. Исследование проникновения оптического инфракрасного излучения в покровы пчел.
209. Д. В. Бабенко, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. І. Кім. Аналіз конструктивних рішень пресового обладнання.
216. В. А. Грубань, А. П. Галєєва, М. Ю. Шатохін. Огляд сучасного стану механізованого збирання кукурудзи на зерно та перспективи розвитку.

Редакція випуску 2 (94), 2017

Зміст випуску 1 (93), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. V. Klochan, I. Bezpyata, N. Zingaieva.  The sunflower oil market of Ukraine and its development.
14. І. І. Червен, С. І. Павлюк. Роль агрохолдизації у соціально-економічному розвитку сільських територій України.
26. О. І. Котикова. Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні: соціальний блок.
38. Ю. В. Ушкаренко. Особливості формування економічного потенціалу підприємств у сучасних умовах.
47. Ю. А. Кормишкін.  Система показників та чинників ефективного розвитку аграрного підприємництва.
61. А. Грек. Сучасний стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств Київської області.
72. А. Ю. Стренковська. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму розвитку будівництва в сільській місцевості.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

79. Л. К. Антипова. Поглинання елементів живлення бур’янами залежно від технологій вирощування люцерни насіннєвого призначення.
86. Г. М. Господаренко, С. П. Полторецький, В. В. Любич, Н. В. Воробйова, І. Ф. Улянич, М. М. Капрій. Характеристика твердості та міцності зернівок пшениці спельти залежно від сорту та лінії.
95. В. В. Рогач, О. В. Кушнір, В. В. Плотніков. Вплив рістстимуляторів Вітазиму та 6-бензиламінопурину на морфогенез та продуктивність перцю солодкого. 
102. О. Л. Рудік, І. М. Мринський. Продуктивність льону олійного за впровадження технологій подвійного використання культури.
113. S. Lugovoy, S. Kramarenko, S. Galimov. Genetic polymorphism of the red white belted breed pigs based on microsatellite markers.
120. В. М. Волощук, В. М. Герасимчук. Показники мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення.
129. О. І. Петрова, О. М. Сморочинський, Р. О. Трибрат. Використання яловичини, одержаної від тварин різних вагових кондицій для виробництва ковбас.
136. А. В. Лихач. Реалізація поведінкових актів холостими свиноматками різних генотипів.
144. В. А. Кириченко, С. П. Кот, К. В. Скрепець. Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з класністю овець.
151. О. С. Крамаренко, І. В. Довгопола. Особливості генетичної структури південної м’ясної породи худоби за локусами мікросателітів ДНК: TGLA53, TGLA122, TGLA126 ТА TGLA227.
164. А. О. Погорєлова. Вплив температурного та світлового режимів утримання на формування статі у кролів спеціалізованих м’ясних порід.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

171. O. Kyrychenko.  Simulation of electromagnetic field characteristics for metal conductive buses with rectangular cross-section.
181. М. В. Дубницька. Систематизація методичних підходів до отримання тривимірної інформації про водні об’єкти.
193. Д. О. Захаров. Сучасний стан застосування електрофізичних методів бактерицидної та інсектицидної обробки зернової продукції.

Редакція випуску 1 (93), 2017

Зміст випуску 4 (92), 2016

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. Н. В. Потриваєва, І. В. Агеєнко.  Забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління підприємством.
12. О. М. Вишневська, О. О. Христенко. Індикатори формування економічної безпеки держави.
23. І. В. Гончаренко, А. Ю. Козаченко. Експорт аграрної продукції регіону в контексті глобальних тенденцій.
33. О. Д. Витвицька, А. В. Виборна. М’які батарейки із відходів деревини як інноваційне джерело енергії.
41. Ю. А. Кормишкін.  Систематизація та класифікація елементів бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва.
51. С. О. Горбач. Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці.
61. О. А. Боднар. Інституційне забезпечення сільського розвитку.
70. О. С. Альбещенко. Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

77. В. В. Базалій, Є. О. Домарацький, А. В. Добровольський. Агротехнічний спосіб пролонгації фотосинтетичної діяльності рослин соняшнику.
85. М. М. Корхова, О. А. Коваленко, А. В. Шепель. Оцінка енергетичної ефективності вирощування пшениці м’якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву насіння.
92. Т. В. Сахно, В. П. Петренкова. Вміст фенольних сполук та морфометричні показники у зразків-диференціаторів соняшнику за умов ураження вовчком. 
101. В. Г. Кушнеренко, М. В. Шугаєва. Ріст молодняку свиней як один з основних показників продуктивності.
106. Є. М. Алхімов, В. Ю. Шевченко, С. І. Пентилюк. Гематологічні особливості ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (АCIPENSERIFORMES).
114. Є. М. Зайцев. Співвідносна мінливість селекційних ознак молочної худоби голштинської породи.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

121. V. Havrysh, M. Shatohin.  Alternative fuels and effect on agricultural machines’ efficiency.
128. V. Hruban’. Development of compositional scheme of technological module for corn-harvesting.
137. Д. В. Бабенко, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко, Н. І. Кім. Дослідження засобів механізації отримання насіння овоче-баштанних культур.
143. О. С. Садовой. Сравнительный анализ массостоимостных показателей однофазных трансформаторов и реакторов с прямоугольными и шестигранными сечениями стержней стержневого витого магнитопровода. 
154. Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Фоменко, О. В. Савченко, О. С. Кириченко. Синтез слідкувальної системи на основі п’єзоелектричного двигуна.

Редакція випуску 4 (92), 2016

Зміст випуску 3 (91), 2016

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська  Адаптаційний підхід у гарантуванні екологічної безпеки держави.
13. Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні.
20. В. І. Криленко. Регіональні аспекти інноваційної політики розвитку аграрного сектора.
26. І. В. Белоус.Перспективи розвитку виноградарства і виноробства Миколаївської області України.
38. В. П. Рибачук.  Загальнодержавний та регіональний вимір ефективності аграрного виробництва України.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

50. В. В. Гамаюнова, В. І. Шевель. Формування врожайності та якості зерна сортів проса залежно від строку сівби та фону живлення в умовах Півдня України.
62. Л. К. Антипова. Облистяність – важливий показник якості корму сортозразків люцерни.
69. В. Ф. Дворецький, Т. В. Глушко. Формування продуктивності пшениці ярої під впливом сучасних рістрегулюючих речовин на Півдні України. 
79. В. П. Миколайко. Фотосинтетичний потенціал та інтенсивність квіткоутворення цикорію коренеплідного на насіння залежно від агротехнологічних прийомів його вирощування.
89. Ю. І. Івасюк. Продуктивність посівів сої за роздільного та інтегрованого застосування мікробіологічного препарату, регулятора росту рослин і гербіциду.
96. М. О. Бойко. Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України.
104. Л. В. Постоленко. Ріст та розвиток смородини чорної залежно від використання мульчування та зрошення.
116. А. М. Лихочвор. Вплив добрив на формування продуктивності рижію.
124. Л. С. Патрєва. Перспективи міжнародного співробітництва України у сфері безпечності та якості харчових продуктів.
135. І. Б. Баньковська.Аналіз якості туш і м’яса свиней різних комерційних генотипів.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

145. L. Vakhonina.  Interaction of harmonic waves with a thin elastic circular inclusion under conditions of smooth contact.
159. А. А. Ставинский, О. О. Пальчиков, О. О. Плахтырь. Распределение индукции в рабочем зазоре аксиального
асинхронного двигателя.

169. D. Marchenko. Tribological research on the process of wear of a friction pair «cable block – rope» considering rolling slippage.
180. Ю. О. Кірічек, В. О. Гряник.  Інформаційне забезпечення моніторингу земель та створення територіальних геоінформаційних систем кадастру нерухомості. 
194. А. П. Галєєва, В. А. Грубань.  Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно.
202. Н. А. Доценко. Особливості класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

Редакція випуску 3 (91), 2016

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

6. В. Я. Лихач, А. В. Лихач, С. В. Кіш.  Біохімічні процеси у м’ясі свиней різної тресочутливості та умов вирощування.
16. І. М. Люта. Ембріологічна характеристика результатів трансплантації ембріонів великої рогатої худоби.
23. В. О. Мельник, А. С. Стельмах, В. О. Кудряшова. Відтворювальні якості свиноматок породи ландрас в умовах племінного заводу «Миг-Сервіс-Агро».
28. О. А. Моргун, Н. М. Сорока.Фізико-хімічне та мікробіологічне дослідження бичкових риб, уражених личинками нематоди Еustrongylides excisus.
36. А. В. Березовський, Л. В. Нагорна. Ектопаразити як чинники погіршення біобезпеки в умовах птахівничих підприємств.
42. І. В. Назаренко. Ідентифікація і аналіз небезпечних чинників при виробництві сметани.
49. М. С. Небилиця, О. В. Ващенко, Ю. І. Кривда, Ю. В. Мелешко. Вирощування екологічно безпечних кормів для сільськогосподарських тварин.
60. О. Й. Карунский, И. В. Николенко. Пути повышения продуктивности свиней. 
70. А. М. Омельян. Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями Аргініну.
78. Т. В. Павлова. Массовый и линейный рост ремонтных телок с разной долей генотипа по голштинской породе.
88. Р. Паливода. Национальные системы качества продовольствия Польши.
101. L. Patryeva, V. Groza.Assessment of preservation of quail egg-laying flock during exploiting by the use of nanosilver.
107. А. Я. Райхман. Оценка полноценности протеиновой питательности кормов для свиней.
117. О. В. Сметаніна, І. І. Ібатулін, В. С. Бомко. Використання органічного кобальту для виробництва високоякісного молока.
126. Л. О. Стріха, О. М. Сморочинський, В. І. Крива, О. В. Кривчук.Вплив параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбасних виробів.
133. И. В. Фомченко. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя у крупного рогатого скота при заболевании хламидиозом.
143. А. Д. Хоменко. Біологічно активна добавка SPIRULINA PLATENSIS та її використання у перепелівництві.
149. І. В. Чернишов, М. В. Левченко, І. С. Мазуркевич. Стан і потенціал розвитку органічного свинарства України.
155. Г. Ю. Чернікова, Н. П. Пономаренко. Використання пребіотиків на основі мананових олігосахаридів у годівлі курчат-бройлерів. 
161. М. В. Чорний, Ю. О. Щепетільніков, А. О. Бондар, Є. О. Панасенко. Вплив абіотичних факторів на продуктивність та здоров’я корів і резистентність телят.
171. П. О. Шебанін. Вплив кормової добавки «Біо Плюс 2Б» на якісні показники свинини.
179. В. В. Юрченко, М. О. Додашьянц. Водні організми в умовах глобального потепління.
187. С. С. Крамаренко, О. І. Потриваєва. Використання лінійних моделей (BLUP) для оцінки племінної цінності корів за молочною продуктивністю.

Редакція випуску 2 (90), частина 2, 2016

Зміст випуску 2 (89), частина 1, 2016

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

3. П. П. Антоненко, Н. І. Суслова, Н. С. Макєєв, Д. І. Головань, Л. В. Кременчук, Т. Д. Пушкарь.  Профілактична ефективність мінерального препарату «Сапокорм» та кормової фітодобавки «Фітопанк» за метаболічних порушень свиноматок.
11. С. В. Аранчій, Г. А. Зон, О. В. Кінаш. Епізоотологічна ситуація щодо вісцеральних мікозів тварин в умовах Центрального регіону України.
18. І. О. Балабанова. Розробка технології елітного твердого сиру «Каланчацький».
26. В. В. Бількевич.Згодовування різних доз кормової добавки НуПро та її вплив на продуктивність курчат-бройлерів.
35. В. С. Бомко, В. П. Даниленко, М. Г. Повозніков. Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів цинку у раціонах.
43. О. Г. Бордунова, О. Г. Астраханцева, Р. В. Денісов, О. С. Лупінова, В. Д. Чіванов, Зміни складових біокристалічних шарів шкаралупи інкубаційних яєць курей за використання технології «штучна кутикула (ARTICLE)».
53. Ю. О. Вечеря. Вплив маси яєць курей м’ясного напряму продуктивності на їх морфологічні та інкубаційні якості.
60. Т. О. Гаркавенко, І. М. Азиркіна. Визначення залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в продукції птахівництва мікробіологічним методом. 
69. В. І. Гноєвий, І. В. Гноєвий, О. К. Трішин, Г. І. Котець. Методи оцінки біологічної повноцінності білка кормів і тваринницької продукції.
76. Yu. Kiriyak, I. Gorbatenko. Global warming in the South region of Ukraine and it’s impact on the eukaryotes.
85. Н. О. Грудко, І. М. Шерман. Вплив тривалості вирощування в басейнах на якісні параметри мальків веслоноса.
93. М. М. Долгая, С. В. Богороденко, Ю. О. Ярьоменко, І. О. Полєва.Якість і безпечність молока корів за використання мікроелементів та вітаміну Е.
102. И. Б. Измайлович. «ТОКСИСОРБ» снижает патогенность микотоксинов.
109. І. Г. Калініна. Динаміка змінення концентрацій жирних кислот в бджолинному обніжжі протягом пилконосного сезону.
121. Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль.Вплив генотипових факторів на якісні показники вовнової та м’ясної продуктивності овець.
129. В. А. Кириченко, Є. В. Баркарь, А. І. Кириченко. Об’єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків.
137. А. П. Китаєва, К. О. Хамід, З. Т. Семенова. Лікувальні властивості меду різних регіонів України.
144. Е. Клаусен. Особливості датської системи безпечності харчової продукції.
155. О. С. Ковпак. Цитогенетичний аналіз прогеніторних клітин міокарду щура на ранніх пасажах. 
164. В. В. Ковпак, Ю. О. Харкевич. Iмунний статус щурів за цукрового діабету при застосуванні заміщуючої клітинної терапії.
173. В. В. Кондакова, Д. Г. Готовский, И. В. Фомченко. Применение растительного адаптогена для повышения защитных свойств организма животных.
182. В. А. Котелевич. Кролятина – важливий резерв органічної продукції.
191. А. О. Погорєлова, Г. А. Коцюбенко. Мoрфологічна та біохімічна оцінка кролятини залежно від віку забою.
199. І. О. Ластовська. Продуктивність бичків різних порід в умовах інноваційної технології виробництва яловичини.
205. Л. С. Патрєва, І. І. Максимова. Аналіз показників безпечності молока в умовах сільськогосподарського підприємства. 

Редакція випуску 2 (89), частина 1, 2016

Зміст випуску 1 (88) 2016

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. В. І. Криленко. Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора.
9. Н. В. Потриваєва, Т. О. Кореновська. Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності підприємств.
19. В. М. Бутенко. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку.
29. О. О. Васильєва.Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора.
42.О. А. Боднар. Децентралізація як основний чинник сільського розвитку.
52. А. П. Кричинюк. Вдосконалення управління кредитними операціями комерційних банків України в умовах фінансових криз.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

69. А. О. Рожков, М. А. Бобро, Т. В. Рижик. Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву.
81. В. В. Калитка, Ю. О. Кліпакова. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту.
92. О. В. Письменний. Вивчення впливу зрошення на протидефляційну стійкість ґрунтів Степу України.
99. І. С. Москва. Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України.
110. М. Б. Августинович. Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого.
118. А. П. Палій. Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування.
125. Н. В. Роль, С. І. Цехмістренко. Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів.

Редакція випуску 1 (88), 2016