Зміст випуску 4 (112), 2021

Титульний лист
Зміст
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Шебанін В.С., Решетілов Г.О. Циркулярна економіка регіону: теоретичний аспект 4
Novikov O., Potryvaieva N., Sharata N., Korkhova M., Chernova A., Karpenko M. Effiency of seed production in the context of development of the Southern region of Ukraine. 14
Кормишкін Ю.А., Уманська В.В. Дієві інструменти управління персоналом в органах місцевого самоврядування 23
Ратушна Ю.Л. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку зерна (нішевих культур) 33
Горохова Т.В. Вплив розвитку цифрових технологій на поведінку споживачів 43
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Antypova L., Chornyy S. Weed control and sunflower productivity in the Southern Steppe of Ukraine 53
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Бондар С.М., Трубнікова А.А., Чабанова О.Б., Шарахматова Т.Є., Недобійчук Т.В.. Застосування нанофільтрації для регулювання властивостей вторинних продуктів переробки тваринної сировини 63
Поварова Н.М. Вплив функціональної годівлі молодняка курчат-бройлерів м’ясних кросів на якість і безпечність м’яса 75
Демидова А.О. Дослідження зв’язку між кінетикою окиснення та погіршенням сенсорних характеристик рослинних олій 86
Tymchuk C., Kundenko P., Vakhonina L., Mardziavko V. Organization and management of the technological process of the elevator for improvement of quality grain indicators 96

Зміст випуску 3 (111), 2021

 

 

Титульний лист

Зміст

ECONOMICAL SCIENCES

Novikov O., Potryvaieva N., Karpenko M., Sadovy O. The role of irrigation in the formation of the innovation and investment environment of the region 4
Страпчук С. І. Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств: економічний вимір. 12
Рибачук В. П. Теоретико-методологічні оцінки формування інноваційної моделі аграрного сектора на засадах сталого розвитку 20
AGRICULTURAL SCIENCES
Антипова Л. К. Вплив зміни структури посівних площ кормових культурна забезпечення скотарства кормами 29
Гамаюнова В. В., Гаро І.М. Економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від впливу елементів технології в умовах Лісостепу України 38
Корхова М. М., Миколайчук В. Г. Алелопатичні властивості сортів пшениці озимої у фазі повної стиглості в зоні Степу України 46
Мадані М. М., Шевченко Р. І., Гаркович О. Л. Біоконверсія жировмісної фази стоків рибопереробних підприємств у кормову добавку 54

Молчанова О. Д., Маркіна Т. Ю., Баркар В. П., Трібунцова О. Б. Переробка відходів рослинного походження личинками мухи чорна львинка (Hermetia illucens L.)

66
Осадча Ю. В. Вплив величини угрупування курей на неспецифічну реактивність їх організму 75
TECHNICAL SCIENCES

Babenko D., Khramov M., Syromyatnikov Y., Sukovitsyna I. Field tests of the experimental installation fore soil processing

84
Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз професійних захворювань на виробництві в Україні 92
ДУМКА ВЧЕНОГО
Шебанін В. С., Вишневська О. М. Пріоритетні напрями розвитку освітидорослих: можливості та практичний досвід 101

Зміст випуску 2 (110), 2021

 

Титульний лист

Зміст

ECONOMICAL SCIENCES

Poltorak A., Melnyk O., Baryshevska I., Ihnatenko Zh. Alternative sources of funding for the development of united territorial communities 4
Зелінська Г. О., Андрусів У. Я. Глобалізаційні виклики та конкурентноспроможність персоналу підприємства 11
Ksonzhyk I., Petrova O. Information support for development of rural green tourism enterprises in Ukraine in conditions of COVID-19 pandemic
19
Лункіна Т. І., Бурковська А. В., Гуліч К. О. Застосування фінансових технологій у банківській системі України
27
Барабаш Л. В. Трансформація податкової системи України з метою сприяння розвитку аграрного виробництва 36
AGRICULTURAL SCIENCES
Скрильник Є. В., Гетманенко В. А., Кутова А. М., Москаленко В. П. Потенційні ресурси та підходи до управління органічною сировиною України для поповнення запасів гумусу в грунтах 45
Дегтярьов Ю. В., Чекар О. Ю. Використання електрофізичних показників під час вирощування суниці на краплинному зрошенні Лісостепу України 54

Сябрук О. П., Найдьонова О. Є., Гетьман Я. В. Вплив біопрепаратів на емісію СО₂ та мікрофлору у прикореневій зоні кукурудзи

63
Білінська О. М., Кулька В. П., Самець Н. П., Голод Р. М. Вплив застосування препарату Альбіт на формування насіннєвої продуктивності добазового матеріалу картоплі 71
TECHNICAL SCIENCES

Бабенко Д. В., Доценко Н. А., Горбенко О. А., Кім Н. І. Обґрунтування впровадження сепаратора насіння овоче-баштанних культур у складі технологічної лінії

80
Попов О. П., Новіков О. Є., Савенков О. І., Садовий О. С., Кондратьєва А. А. Вплив перекосу і прогину обертового валу на силові фактори, що виникають у зубчастих з’єднаннях 88
Шлапак Г. В., Агунова Л. В., Азарова Н. Г. Рослинні компоненти у технології виробництва м’ясопродуктів 95
ДУМКА ВЧЕНОГО

Mirzayev N.  Сovid-19 pandemic and innovative agrarian economy

104
Rahimli  H. Evaluation of the role of intellectual capital in innovative economic growth in the framework of knowledge economy 110

Зміст випуску 1 (109), 2021

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Ostrovska H. Іndustrial enterprises intellectual resources management in а knowledge-based economy 4
Бабяк Н. Д., Крутоус Н.Ю. CVP-аналіз в умовах багатопродуктового виробництва  як інструмент операційного контролінгу 11
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Zamorskyi V., Kamedzko T., Manushkina T., Samoilenko M., Buchilov V. Productivity of the mother root and cutting garden of the pumiselect clone rootstock in the Steppe of Ukraine 20
Польовий А. М., Костюкєвич Т. К., Толмачова А. В., Жигайло О. Л. Вплив кліматичних змін на формування продуктивності кукурудзи в Західному Лісостепу України 29

Алмашова В. С., Онищенко С. О., Євтушенко О.Т. Вплив обробки насіння гороху овочевого бором і молібденом на ріст і розвиток рослин залежно від строків сівби

37
Костецька К. В., Улянич І. Ф., Желєзна В. В., Голубєв М. І.. Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок 44
Clausen O., Patryeva L. The Danish model of organic agriculture 53
Гутянський Р. А., Попов С. І., Костромітін В. М., Кузьменко Н. В., Глубокий О. М. Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на забур’яненість посівів соняшнику 60
Іовенко В. М., Гладій І. А. Характеристика росту, розвитку та м’ясних якостей молодняку овець різних генотипів 69
ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Hruban V., Havrysh V., Kalinichenko A. The determining of the force for corn-cobs separation

77
Marian G., Gelu I., Istrati B., Gudîma A., Nazar B., Pavlenco A., Banari A., Daraduda N. Quality of pellets produced from agricultural wood residues specific to the Prut river basin 84
Кім Н. І. Узагальнений показник якості об’єктів кваліметрії різної природи 94

Зміст випуску 4 (108), 2020

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Ю. А. Кормишкін. Стратегія економічного розвитку SMART growth для об’єднаних територіальних громад 4
І. Г. Крилова, Т. Я. Іваненко. Соціально-економічний ризик бідності домогосподарств України 12
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
L. Antipova. Formation of the alfalfa variety productivity for hay in the steppe of southern Ukraine 21
A. Mohylnytska, A. Panfilova. Estimation and modeling of the influence of weather and climatic conditions on the yield of winter wheat 29

М. І. Федорчук, О. А. Коваленко, В. І. Гавриш, А. В. Чернова, В. А. Грубань. Енергетична оцінка технології вирощування сорго в умовах Півдня Миколаївської області

37
Т. М. Манушкіна, А. В. Дробітько, Т. В. Качанова, О. А. Геращенко. Екологічні особливості технології No-till в умовах Південного Степу України 47
А. В. Добровольський, О. А. Коваленко, Л. В. Андрійченко, Н. О. Колояніді. Вплив способів сівби на тривалість вегетаційного періоду та продуктивність сортів нуту 54
Л. А. Покопцева, О. А. Єременко, Л. В. Тодорова, Н. Г. Нєжнова. Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу України 62
S. Kramarenko, A. Kramarenko, S. Lugovoy, D. Balan, K. Zemoglyadchuk. The effects of breed, sire and environmental factors on the birth and weaning weight of lambs 70
О. І. Каратєєва, І. М. Лесік. Оцінка екстер’єру основних промірів будови тіла телиць залежно від їх походження 79

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

L. Vakhonina, N. Potryvaieva, О. Sadovyi. Fine elastic circular inclusion in the area of harmonic vibrations of an unlimited body under smooth contact 88
Н. В. Новікова, Н. М. Антоненко. Доцільність використання пшениці сорту «Косовиця» та рослинних збагачувальних добавок в технології виготовлення зернових хлібців 97

 

Зміст випуску 3 (107), 2020

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Гончаренко І. В., Жежуха В. Й., Твердовська А. О., Скибінський Н. О. Розвиток в’їзного туризму Львівської та Миколаївської областей 4
Коваленко Г. В., Бушилов В. Д. Економічна ефективність вирощування клонової підщепи пуміселект у товарних розплідниках 10
Міцкевич Н. В., Міцкевич Д. І. Автоматизація взаємовідносин з клієнтами як інструмент управління діяльністю сільськогосподарських підприємств 19
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Камінський В. Ф., Асанішвілі Н. М. Економічна ефективність технологій вирощування кукурудзи різного рівня інтенсивності 27

Господаренко Г. М., Черно О. Д., Любич В. В., Бойко В. П. . Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив пшеницею озимою на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України

35
Поспєлова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Кочерга В. Я. Вплив агрокліматичних факторів на розвиток основних хвороб сортів сої 45
Рожкова Т. О. Вплив водних екстактів рослин роду Allium на мікофлору насіння та розвиток проростків пшениці озимої 53
Бандура І. І., Кулик А. С., Чаусов С. В., Цизь О. М. Вплив складу рослинних субстратів на ефективність культивування їстівних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer та Flammulina velutipes (Curtis) Singer 62
Крутякова В. І., Пиляк Н. В., Дишлюк В. Є., Нікіпелова О. М. Ефективність застосування біодобрив на основі осадів стічних вод очісних споруд м. Одеса 71
Білоусова З. В., Кенєва В. А., Кліпакова Ю. О. Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників 79

Звонар А. М. Вплив погодних умов року та сортових особливостей на споживання азоту та формування якості зерна пшениці озимої

87
Медвідь В. С. Ентомофауна пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України 96
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Бабенко Д. В., Горбенко О. А., Доценко Н. А., Кім Н. А. Оптимізація конструктивних і кінематичних параметрів сепаратора насіння овочевих та баштанних культур 105
Лимар О. О. Підвищення ефективності обробки жароміцних сталей в умовах неперервного точіння 113

 

Зміст випуску 2 (106), 2020

Титульний лист

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

А. В. Слюсаренко, А. В. Ключник. Зовнішньоекономічна безпека підприємств аграрного сектора в системі національної безпеки держави: теоретичний аспект 4
Н. І. Патика. Оцінювання рівня конкурентоспроможності сільського господарства регіонів України 15
О. В. Довгаль, Л. С. Безугла. Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури 25
А. С. Кравченко. Функціонування та розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства 35
А. А. Дюк. Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільськогосподарському підприємництві 47

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

В. В. Лихочвор, М. О. Андрушко. Продуктивність гороху залежно від сорту та норм висіву 54
В. Лопушняк, Г. Грицуляк, Т. Якубовски, Б. Барчак, Р. Сав’юк. Формування продуктивності верби енергетичної за повторного внесення осаду стічних вод 63
В. В. Любич, І. А. Лещенко. Вихід і якість цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від консистенції ендосперму та водотеплового оброблення 71
Ю. О. Щепетільніков. Використання ферментних препаратів для підвищення захисних функцій та зниження стресового впливу у телят 80
В. О. Іванов, А. О. Онищенко, Л. В. Засуха, В. Л. Григоренко. Обладнання для двофазної технології вирощування свиней 87

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. С. Шебанін, І. П. Атаманюк, О. А. Горбенко, Н. А. Доценко. Визначення оптимальних параметрів машин для виділення насіннєвої маси овоче-баштанних культур 95
В. Л. Курило, В. М. Пришляк. Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків 104
Б. В. Єгоров, Н. РКордзая. Продовольча безпека країни: особливості білкового харчування населення 112
К. М. Горбунова, С. Б. Літвінчук, К. А. Тайхриб, К. О. Яблуновська. Модульно-компетентністні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу 120

Зміст випуску 1 (105), 2020

 

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

В. С. Шебанін, О. Е. Новіков, М. Д. Карпенко. Обгрунтування доцільності запровадження дощувального зрошення в сучасних умовах 4
T. Lunkina, А. Burkovska, А. Burkovska. Features of forming socio-responsible behavior in the consumer of organic production of the agricultural sector in Ukraine 11
І. В. Гончаренко, В. А. Перета, Н. І. Кучманич. Потенціал стратегічного розвитку об’єднаних територіальних громад регіону 19
А. А. Дюк. Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання 27
С. М. Лутковська. Стратегічне управління екологічними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку 37

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Л. К. Антипова. Урожайність сіна сортів люцерни залежно від погодних умов та рістрегулюючого препарату Емістим С 43
В. В. Гамаюнова, В. С. Кудрина. Формування надземної маси і врожайності соняшнику під впливом окремих елементів технології вирощування 50
Ю. С. Кравченко. Впровадження наукових основ ґрунтозахисного землеробства та аграрної політики у відтворенні родючості чорноземів Північно-Східного Китаю 58
Л. О. Стріха, Т. В. Підпала, О. І. Петрова, Н. П. Шевчук. Оптимізація параметрів технологічного процесу виробництва варених ковбас 71
Т. П. Синенко, Н. Е. Фролова. Ферментативний гідроліз сироваткових білків молока 79
L. Lanzhenko, N. Dets, O. Kruchek, Ye. Izbash. Selection of fat and vegetable components for the production of combined ice cream 87

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

В. І. Пастухов, В. М. Зубко. Дослідження зміни властивостей ґрунту і рослин у різні періоди виробничого процесу 94
В. М. Пришляк, І. А. Бабин, І. В. Гунько. Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором 102
С. Ю. Миколенко, М. Ю. Омельченко. Використання диспергованого зерна спельти для виробництва хліба 110

Зміст випуску 4 (104), 2019

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

О. В. Шебаніна, І. В. Шаповалова, А. О. Твердовська. Роль регулювання галузей рослинництва у підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України 4
М. Р. Мардар, Г. М. Лозовська, С. А. Памбук, К. Г. Гожелова. Основні тенденції розвитку ринку молочної продукції і методи її просування 12
Л. В. Бабаченко, В. А. Москаленко, А. О. Марченко. Сучасні тенденції застосування інструментів digital-marketing в діяльності підприємства 20

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

М. М. Корхова. Продуктивність сортів пшениці спельти озимої у Південному Степу України 30
І. Є. Іванова, М. Є. Сердюк, В. М. Малкіна, А. М. Шкіндер-Бармина, І. А. Кривонос. Урожайність вишні залежно від кліматичних умов років вирощування 38
М. І. Кулик, І. І. Рожко, Н. О. Сиплива, Ю. О. Божок. Агробіологічні особливості формування врожайності та якості насіння проса прутоподібного 51
Ю. В. Дуда, М. П. Прус. Протеінограма та показники імунітету кролів за впливу пасалурозу з різним рівнем інтенсивності інвазії 61
Ю. В. Грицієнко, М. І. Гиль, М. С. Косенко. Поліморфізм генетико-біохімічних систем сучасних українських порід великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності 71
О. Г. Михалко, М. Г. Повод. Річна динаміка залежності продуктивності свиноматок від конструктивних особливостей станків для опоросу в умовах промислового комплексу 80

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Г. М. Калетнік. Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України 90
М. К. Лінник, В. А. Вольський, Р. В. Коцюбанський. Системний підхід до обґрунтування технологічної схеми та структури комбінованої машини для обробітку кукурудзяної стерні 99
В. І. Дворук, К. В. Борак, С. С. Добранський, Д. В. Герасимчук. Вплив попередньої корозії на інтенсивність зношування сталі 106
Е. Б. Алієв, В. Ю. Дудін, О. С. Гаврильченко, В. В. Івлєв. Моделювання процесу сепарації сипкого матеріалу залежно від його фізико-механічних властивостей 114
І. В. Бацуровська. Технологія використання масових відкритих дистанційних курсів в підготовці магістрів з агроінженерії 122

Зміст випуску 3 (103), 2019

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва
4
Вишневська О. М. Фінансове забезпечення глобальної безпеки соціальних систем 11
Сіренко Н. М., Мікуляк К. А. Інвестиційна складова розвитку аграрного сектора та його фінансове забезпечення у ринковому середовищі 20
Полторак А. С. Бюджетна безпека України: динаміка рівня в умовах глобалізаційних змін 28
Наторіна А. О. Транзитивна бізнес-модель цифрового бізнесу: сутність та механізм реконфігурування 36

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Осокіна Н. М., Герасимчук О. П., Костецька К. В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки 44
Центило Л. В. Продуктивність сівозміни залежно від удобрення і обробітку ґрунту 52
Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Герасько Т. В., Білоус Е. С., Кривонос І. А. Урожайність черешні залежно від кліматичних умов років вирощування 61
Стрельчук Л. М. Сучасні агроекологічні та лісотехнічні характеристики польового лісозахисту рівнинно-степової території Херсонської області 71
Василишина О. В. Оптимізація зберігання плодів вишні з попередньою обробкою розчином хітозану 80
Mylostyvyi R. Estimation of the heat stress probability in cows in an uninsulated cowshed during summer heat 88
Гришина Л. П., Краснощок О. О. М’ясні якості чистопородного, помісного і гібридного молодняку свиней різної інтенсивності росту 98

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Шейченко В. О., Дудніков І. А., Шевчук В. В., Кузьмич А. Я. Аналітичне оцінювання взаємодії голки голчаcтої борони із ґрунтом 107