Зміст випуску 3 (95), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. А. Г. Загородній, Ю. Ю. Чебан, С. В. Сирцева.  Соціальна діяльність аграрних підприємств як основа добробуту сьогоденного села.
13. І. В. Ксьонжик, В. О. Астаф’єва, Т. І. Молочко. Здійснення електронних публічних закупівель в Україні та перспективи їх розвитку.
21. І. Б. Золотих. Інноваційна система аграрного сектора: особливості і значення для формування економіки знань.
28. Ю. А. Кормишкін, Н. І. Галунець. Соціальна відповідальність аграрних формувань.
42. О. С. Біліченко. Апроксимація процесу розвитку соціально-економічної системи України.
51. О. В. Довгаль. Аналіз концепції сталого розвитку економіки в умовах глобалізації: індикатори економічної глобалізації.
64. А. О. Тимошенко, М. Й. Головко. Аналіз зарубіжного досвіду реформування податкових систем в умовах фіскальної децентралізації.
73. С. І. Павлюк. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Миколаївської області.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

82. В. В. Гамаюнова, І. С. Москва. Вплив регуляторів росту на площу листкової поверхні рижію ярого.
93. В. В. Хареба, О. О. Комар. Урожайність і якість коренеплодів нових сортів пастернаку посівного (Pastinaca Sativa l.) в умовах правобережного Лісостепу України.
101. А. О. Литовченко, Т. В. Глушко, О. В. Сидякіна. Якість зерна сортів пшениці озимої залежно від факторів та умов року вирощування на півдні Степу України. 
111. В. М. Гудзенко. Селекційно-генетичний аналіз маси зерна з головного колоса ячменю ярого.
121. Т. М. Манушкіна. Біотехнології клонального мікророзмноження ефіроолійних рослин родини Lamiaceaе Lindl. in vitro.
129. О. А. Коваленко, А. В. Чернова. Вплив норм висіву насіння на формування густоти стояння рослин сортів сорго цукрового в умовах Півдня України.
137. Л. М. Гирля. Збереження родючості ґрунтів України – запорука покращення якості сільськогосподарської продукції.
146. В. В. Любич. Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників.
161. Ю. В. Чебанова. Методика дослідження регіонального природокористування Запорізької області.
168. О. І. Колісник, В. Г. Прудніков. Гематологічні показники крові бугайців абердин-ангуської породи різного походження.
176. М. Г. Повод, О. І. Кравченко, А. А. Гетя. Застосування імунокастрації для покращання якості туш кнурів в умовах промислового виробництва свинини в Україні.
184. О. С. Крамаренко, О. І. Потриваєва. Аналіз використання лінійних моделей для оцінки впливу різних факторів на молочну продуктивність корів.
193. Л. В. Засуха. Удосконалення способів утримання й годівлі підсисних свиноматок.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

200. Г. О. Іванов, А. П. Мартинов, П. М. Полянський.  Конструктивно-технологічні фактори підвищення складаємості вальниць кочення у машинобудівних виробах.
208. А. Sadovuy, А. Cherepovskaya. Comparative analysis of mass and cost indicators of single-phase transformers and reactors with rectangular and hexagranium cross sections of armored rods twisted magnetic core.

Редакція випуску 3 (95), 2017