Ефективне виробництво свинини в умовах свк «агрофірма «миг-сервіс-агро»

УДК 636.4.082

С. С. Іванов, директор
Ф. А. Бородаєнко, технолог виробництва
СВК «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро»,
Наукові консультанти: В. С. Топіха, д-р с.-г. наук, професор,
В. Я. Лихач, канд. с.-г. наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет.

У статті наведено характеристику елементів технології утримання та годівлі свиней усіх статево-вікових груп в умовах сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро» Новоодеського району Миколаївської області. Впровадження сучасних інноваційних технологічних елементів дало можливість отримати достатньо високі результати продуктивності тварин, яких розводять у господарстві на чистопородній та помісній основі. Галузь свинарства у господарстві стала рентабельною і конкурентоспроможною серед господарств області та країни. Відмічено, що високий генетичний потенціал племінного молодняка племзаводу «Миг-Сервіс-Агро» підвищить продуктивність свиней племінних та товарних господарств різних за розміром і формою власності в умовах України.

Ключові слова
свині, технологія, порода, продуктивні якості. (більше…)