Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней одеського регіону

УДК 636.082.2

Є. М. Агапова, доктор сільськогосподарських наук
Р. Л. Сусол, кандидат сільськогосподарських наук
Одеський державний аграрний університет, Україна

Проведені дослідження дозволяють окреслити такі теоретичні основи створення гнучких систем управління селекційним і технологічним процесами у свинарстві при роботі з ЗТ «Причорноморський» УВБ-3: ? визначено доцільність більш швидкої заміни кнурів-плідників після індексної оцінки їх за нащадками, що дозволяє прискорити рівень та ефективність
селекційного процесу та стабільності генофонду; ? перевагу при відборі віддавати ремонтному молодняку класу розподілу за великоплідністю М + , які є найбільш високопродуктивними в майбутньому; ? встановлено зрушення в бік підвищення кількості особин з високою частотою М + варіантів (за великоплідністю, середньодобовим приростом) та альтернативне зрушення в бік підвищення кількості особин з високою частотою М – варіантів (за віком досягнення живої маси 100 кг, товщиною шпику, витратами корму) за умови забезпечення свиней різних статевовікових груп рекомендованим рівнем сирого протеїну в раціоні; ? визначено оптимальні рівні інтенсивності вирощування ремонтного молодняка свиней ЗТ «Причорноморський» УВБ-3 у процесі онтогенезу.

Ключові слова
селекційний процес, заводський тип «Причорноморський», УВБ-3, спрямоване вирощування, ремонтний молодняк. (більше…)