Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект

УДК 332.1:338.439(477)

О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
А. В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено визначення поняття«економічний потенціал сільських територій». Представлено розроблену авторами модель структури та взаємозв’язку складових економічного потенціалу сільських територій, яка являє собою сукупний потенціал ресурсів і зусиль, ефективне використання яких забезпечує досягнення стратегічних цілей розвитку сільських територій.

Ключові слова
економічний потенціал, сільські території, економічний потенціал сільських територій, складові економічного потенціалу сільських територій. (більше…)