РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ У ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ СВИНОМАТОК

УДК 636.082

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ У ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ СВИНОМАТОК

А. А. Рукавиця, аспірант
Науковий керівник– канд.с.-г.наук, доцент Луговий С.І.
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Досліджено результативність відбору свиноматок методом індексної селекції за індексами М. Д. Березовського, В. П. Коваленка та Ю. Д. Шаталіної. Встановлено, що використання всіх трьох індексів, які досліджувалися, не забезпечує статистично вірогідної переваги дочок від кращих матерів над дочками від гірших матерів.

Ключові слова
свиноматка, відтворювальні якості, індекс Ю. Д. Шаталіної, індекс М. Д. Березовського, індекс В. П. Коваленка (більше…)

Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок

Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок.
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631:15:658

Автор
А. А. Рукавиця, аспірант
С. І. Луговий, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено результати оцінки відтворювальних якостей свиноматок двох послідовних поколінь за умови їх відбору на підставі оцінки за індексами КПВЯ та СІВЯС. Доведено, що селекція на основі показників даних індексів не забезпечує в повній мірі відбір найкращих за генотипом тварин, а отже, і не зумовлює передачу нащадкам потенціалу високої продуктивності.

Ключові слова
свиноматка, відтворювальні якості, індекс КПВЯ, індекс СІВЯС. (більше…)