Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 631.145(477)

Автор
М. І. Підгребельна, аспірант
Б. І. Шувар, кандидат економічних наук
Львівський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні проблеми, пов’язані з функціонуванням великотоварного сльськогосподарського виробництва. Увага приділена з’ясуванню переваг і недоліків великотоварного виробництва (SWOT-аналз). Визначено найбльші аграрні підприємства в Україні. Проаналізовано динаміку розміру земельної площі пд великотоварним виробництвом та структуру великотоварного виробництва. Обґрунтовано потребу в удосконаленні законодавства щодо обмеження концентрацї земель в руках великих агровиробників.

Ключові слова
концентрація, орендні вдносини, земельні ресурси, сльськогосподарські підприємства, агрохолдинги. (більше…)

Оцінка інноваційності розвитку сільського господарства

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 330.341.1:63

Автор
В. В. Липчук, доктор економічних наук, професор
Б. І. Шувар, кандидат економічних наук
Львівський національний аграрний університет

Анотація
Проаналізовано останні публікації і дослідження на тему інновацій та чинників, що її формують. Представлено поняття інновації економіки, виокремлено загальноприйняте визначення інновації. Сформовано в групи основні напрями інноваційної діяльності у сільському господарстві. Подано пропозиції для оцінки стану інноваційного роз-
витку сільського господарства через низку показників та індексів. Схематично представлено базу для визначення інноваційного розвитку сільського господарства. Відзначено основні складнощі побудови системи показників оцінки інноваційного розвитку. Виокремлено найбільш важливі показники, які пов’язані з інноваційними процесами в бізнес-середовищі. Розглянуто ефективність інновацій з позиції реалізації цілей діяльності підприємства, з точки зору соціального ефекту. Звернуто увагу на систему показників оцінки інноваційності
Європейського табло інновацій.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність. (більше…)