Роль абіотичних факторів у формуванні врожаю насіння люцерни за різних укосів

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
631.53.01:633.31:58.0561

Автор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено результати досліджень впливу термічного фактора і забезпечення рослин вологою на формування врожаю насіння люцерни різних укосів. Запропоновано найбільш ефективний проміжний укіс, за якого урожайність насіння збільшується на 19,5% порівняно із загальноприйнятим першим укосом.

Ключові слова
люцерна, насіння, укоси, середньодобові температури, сумарне водоспоживання, урожайність
(більше…)

Шкідливі об’єкти у посівах пшениці озимої

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
633.1:632

Автор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено стан виробництва зерна пшениці озимої на півдні України на прикладі Миколаївської області. Висвітлено літературні дані щодо характеристики шкідливих організмів в агрофітоценозах. Запропоновано заходи щодо зменшення чисельності їх у посівах культури.

Ключові слова
пшениця озима на зерно, площа, урожайність, вал, шкідники, хвороби, бур’яни
(більше…)