Нормативно-правове регулювання права на харчування в Україні.

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 681.5.0171

Автор
М.М. Бабич, кандидат економічних наук
ММІРЛ ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»»

Анотація
Розглянуто нормативно-правове поле регулювання продовольчої безпеки, яке реалізує право на харчування, в Україні та систематизовано законодавчі ініціативи України відносно даного права за п’ятьма
рівнями:закони національного значення, галузеві закони, закони, направлені на захист окремих верст населення, законодавство з питань безпеки харчових продуктів і харчування, загальний (рамковий) закон про продовольчу безпеку (проект).

Ключові слова
право, харчування, продовольча безпека, законодавство. (більше…)