Ефективне виробництво свинини в умовах свк «агрофірма «миг-сервіс-агро»

УДК 636.4.082

С. С. Іванов, директор
Ф. А. Бородаєнко, технолог виробництва
СВК «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро»,
Наукові консультанти: В. С. Топіха, д-р с.-г. наук, професор,
В. Я. Лихач, канд. с.-г. наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет.

У статті наведено характеристику елементів технології утримання та годівлі свиней усіх статево-вікових груп в умовах сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро» Новоодеського району Миколаївської області. Впровадження сучасних інноваційних технологічних елементів дало можливість отримати достатньо високі результати продуктивності тварин, яких розводять у господарстві на чистопородній та помісній основі. Галузь свинарства у господарстві стала рентабельною і конкурентоспроможною серед господарств області та країни. Відмічено, що високий генетичний потенціал племінного молодняка племзаводу «Миг-Сервіс-Агро» підвищить продуктивність свиней племінних та товарних господарств різних за розміром і формою власності в умовах України.

Ключові слова
свині, технологія, порода, продуктивні якості. (більше…)

Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі Навчально-науково-практичного центру МНАУ

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.11:636.4(477.73)

Автор
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
П. О. Шебанін, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет
Ф. А. Бородаєнко, головний технолог
СВК “Агрофірма “Миг-Сервіс-Агро”

Анотація
У статті представлено проект створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини та бази для проведення наукової та навчальної діяльності студентів та викладачів в умовах Навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Обладнання приміщень для виробництва свинини планується шляхом перепрофілювання існуючих будівель з найраціональнішим використанням виробничих площ. З урахованням обсягу необхідних витрат на підготовчий та основний періоди та кількості запланованих грошових надходжень строк окупності даного проекту буде становити 5 років.

Ключові слова
свинокомплекс, технологія, проект, реконструкція
(більше…)