Підвищення ефективності електропривода стенда для налагодження паливорегулюючої апаратури

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
681.5

Автор
Л.І. Бугрім, кандидат технічних наук, доцент
І.С. Білюк, кандидат технічних наук, доцент
О.С. Кириченко, кандидат технічних наук
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Анотація
Синтезовано скалярну систему керування асинхронним комплектним електроприводом стенда для налагодження паливорегулюючої апаратури. Розроблено імітаційну модель системи керування. Отримано перехідні характеристики синтезованої системи. Проведено аналіз динамічних характеристик електропривода.

Ключові слова
комплектний електропривод, скалярна система автоматичного керування, імітаційна модель, асинхронний двигун
(more…)