Характеристика якісних показників яловичини бугайців різної вгодованості

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636. 22/28.082.033

Автор
Л.О. Стріха, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Г.С. Григор’єва, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Викладено результати досліджень впливу вгодованості бугайців української червоної молочної породи на якісні показники яловичини. Встановлено, що кращими показниками характеризувалась яловичина бугайців з високою живою масою.

Ключові слова
бугайці, вгодованість, яловичина, активна кислотність, вологоутримуюча здатність, питома вага, ніжність
(більше…)