Прогнозування молочної продуктивності худоби за різних типів формування організму

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.034.082

Автор
О.І. Каратєєва, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
У роботі висвітлено результати прогнозування і моделювання лактаційних кривих худоби молочного напряму продуктивності за різних типів інтенсивності формування організму на основі моделі Т. Бріджеса. Дана модель завдяки отриманим показникам співвідносної мінливості дає змогу досить чітко і точно змоделювати тип лактаційної кривої, її динаміку.

Ключові слова
лактаційна крива, інтенсивність формування організму, генетико-математичні моделі, модель Т. Бріджеса
(more…)