Післязабійна оцінка м’ясної продуктивності бугайців різних генотипів

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.22/28.082.033

Автор
Л.О. Стріха, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О.І. Козакевич, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Оцінено м’ясну продуктивність бугайців різних генотипів за післязабійними показниками. Встановлено перевагу бугайців червоної степової породи, поліпшеної червоною датською за показниками забійного виходу, морфологічного складу, м’язово-кісткового співвідношення.

Ключові слова
велика рогата худоба, порода, бугайці, забійний вихід, вихід туші, м’язові-кісткове співвідношення, коефіцієнт м’ясності
(більше…)