Обґрунтування конструкції апарату для очищення голівок коренеплодів цукрових буряків

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.356.42

Автор
А. Ю. Ліннік, кандидат технічних наук
ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”

Анотація
Представлено результати дослідження конструктивних особливостей існуючих моделей гичкозбиральної техніки, визначено їх основні недоліки та запропоновано нову компонувально-технологічну схему апарату для одночасного зрізування гички і очищення головок коренеплодів.

Ключові слова
гичка, коренеплід, очищення, робочий орган
(більше…)

Визначення діючої сили еластичного бича на коренеплід цукрового буряка

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
УДК 631.358.42

Автор
А.Ю. Ліннік, кандидат технічних наук
ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”

Анотація
У статті наведено дослідження процесу взаємодії еластичного очисного елемента з голівкою коренеплоду. Визначено значення сили, що діє на корінь з боку очисника.

Ключові слова
очисник, коренеплід, цукровий буряк
(більше…)