О. Є. Новіков, Н. В. Потриваєва, Н. Г. Шарата, М. М. Корхова, О. В. Чернова, М. Д. Карпенко. Ефективність насінництва в контексті розвитку Південного регіону України

УДК 631.53.01.003.13(477.7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112)-2

 

О. Новіков, д.е.н., професор

Н. Потриваєва, д.е.н., професор

Н.Шарата, доктор педагогічних наук, доцент

М. Корхова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

А.Чернова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

М. Карпенко, директор наукового парку «Агроперспектива»

У статті представлено результати аналізу необхідності створення та функціонування Центру з виробництва базового та сертифікованого насіння нових сортів основних зернових колосових культур в умовах природного та штучного зволоження на базі Навчально-науковопрактичного центру МНАУ. Реалізація проекту сприятиме розвитку вітчизняного насінництва, забезпечення агровиробників високоякісним посівним матеріалом нових сортів, а також підвищення якості освіти під час підготовки фахівців з агрономії.

Ключові слова: насінництво, зернові культури, сорти, зрошення, економічна ефективність, проєкт.

 

Efficiency of seed production in the context of development of the southern region of Ukraine

Efficiency of seed production in the context of development of the southern region of Ukraine

 

References:

1. Roslynnytstvo Ukrainy : statystychnyi zbirnyk. / Za red. O. Prokopenka / Derzhavna sluzhba statystyka Ukrainy. 2021. 182 s.
2. Havryliuk M. M., Kalenych P. Ye. Vplyv ekolohichnykh chynnykiv na urozhainist novykh sortiv pshenytsi ozymoi v umovakh Pivdennoho Lisostepu Ukrainy. Visnyk ahrarnoi nauky. 2018. №1. S. 25–29. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201801-04
3. Panfilova A. V., Korkhova M. M. Sortovyprobuvannia yachmeniu ozymoho v umovakh Pivdennoho Stepu Ukrainy. Ahrarni innovatsii. 2021. Vyp. № 9. S. 69-74. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.9.11
4. Vozhehova R. A. Naukovi osnovy formuvannia system zemlerobstva na zroshuvanykh zemliakh z vrakhuvanniam lokalnykh ta rehionalnykh umov Pivdennoho Stepu Ukrainy. Zroshuvane zemlerobstvo. № 67. 2017. S. 5-10.
5. Korchova M. M., Panfilova A. V., Kovalenko O. A., Fedorchuk M. I., Chernova A. V., Khonenko L. G., Markova N. V. Water supply of soft winter wheat under dependent of it sorts features and sowing terms and their influence on grain yields in the conditions of the Southern Step of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. V. 8. I. 2. P. 33-38. doi: 10.15421/2018_306.
6. Ishchenko V., Umrykhin N., Haidenko O., Kozelets H. Pravylno pidibranyi sort – pershyi krok do vysokoho vrozhaiu. Ahronomiia sohodni. http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/718-pravylno-pidibranyi-sort-pershyikrok-do-vysokoho-vrozhaiu.html.
7. Korkhova M. M., Kovalenko O. A. Analiz nasinnytstva pshenytsi ozymoi (Triticum aestivum L.) na Pivdni Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk. 2019. № 107. S. 61-68. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.107.8.
8. Danylko I. M. Napriamy ta mekhanizmy udoskonalennia orhanizatsiino-ekonomichnoho zabezpechennia selektsii ta nasinnytstva zernovykh kultur u naukovo-doslidnykh ustanovakh Ukrainy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2018. № 3. Tom 2. S. 197-203.
9. Onopriienko I. M., Akymenko O. V., Kobzar V. V. Rynok nasinnia v Ukraini : problemy ta perspektyvy. Tekhnolohii XXI storichchia : mater. mizhn. nauk.-prakt. konf., Suma-Odesa, 2018. Sumy, Odesa, 2018. S. 89-92.
10. Vasyliuk P. M., Ulich L. I. Naukove obgruntuvannia pisliareieestratsiinykh doslidzhen sortiv. Visnyk ahrarnoi nauky. 2013. № 1. S. 45-49.
11. Korkhova M. M., Chebotarov I. A., Liaskovskyi D. V. Urozhainist sortiv yachmeniu ozymoho pid chas pisliareiestratsiinoho sortovyvchennia v Mykolaivskii oblasti. Vplyv zmin klimatu na ontohenez roslyn: mater. dop. mizhn. nauk.-prakt. konf., Mykolaiv, 3-5 zhovtnia 2018 r. Mykolaiv, 2018. S. 91-92.
12. Korkhova M. M. Derzhavna naukovo-tekhnichna ekspertyza sortiv roslyn ta yikh pravova okhorona : konspekt lektsii. Mykolaiv, 2021. 60 s.
13. Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 1 lyp. 2014 r. №1556-VII // Ofits. visn. Ukrainy. 2014. № 63. St. 1728.
14. Hula L. V. Innovatsiini metody vykladannia u zakladakh vyshchoi osvity. Aktualni problemy bezpeky zhyttiediialnosti liudyny v suchasnomu suspilstvi: mater. dop. mizhn. nauk.-prakt. konf., Mykolaiv, 18-20 lystopada 2020 r. Mykolaiv. S. 150- 153.
15. Hatsek E., Radomska E., Yakubenko N. B. Pisliareiestratsiine vyvchennia sortiv roslyn u Respublitsi Polshcha: perspektyvy efektyvnoho vprovadzhennia v Ukraini. Svitovi roslynni resursy: stan ta perspektyvy rozvytku : materialy IV Mizhn. nauk.-prak. konf., 95-richchiu sortovyprobuvannia v Ukraini. Kyiv, 7 chervnia 2018 r. Vinnytsia. S. 119-122.
16. Zakharchuk O. V. Problemy komertsiinoho obihu nasinnia ta vyplat za vykorystannia intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. Ekonomika APK. № 11. 2016. S. 39-43.
17. Yehorov D. K., Yehorova N. Yu., Kapustian N. V. Rozvytok haluzi nasinnytstva zernovykh kultur yak innovatsiina osnova zernovoho pid kompleksu. Problemy ahrarnoho vyrobnytstva na suchasnomu etapi i shliakhy yikh vyrishennia: mater. mizhn. nauk.-prakt. konf. prysviachenii yuvileinym datam vid dnia narodzhennia vydatnykh vchenykh roslynnykiv, Kharkiv, 1-2 lypnia 2021 r., Kharkiv, 2021. S. 45-51.
18. Chuhrii H., Viniukov O., Bondareva O. Vyznachennia naibilsh adaptyvnykh sortiv pshenytsi ozymoi riznykh selektsiinykh tsentriv v umovakh Pivnichnoho Stepu Ukrainy. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu 2020. № 24. S. 147-153. https://doi.org/10.31734/agronomy2020.01.147.
19. Ionescu R. V., Zlati M. L., Antohi V. M., Stanciu S., Virlanuta F. O. and Serban S. B. New Agricultural Model of Economic Sustainability for Wheat Seed Production in Romania. Sustainability. 2020, 12, 41-82; doi:10.3390/su12104182/.
20. Shebanin V. S., Novikov O. Ye., Karpenko M. D. (2020). Obgruntuvannia dotsilnosti zaprovadzhennia doshchuvalnoho zroshennia v suchasnykh umovakh. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2020. Vyp. 1. S.4–10. DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-1
21. Novikov O., Potryvaieva N., Karpenko M., Sadovy O. The role of irrigation in the formation of the innovation and investment environment of the region. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2021. Vyp. 3. S. 4-11. DOI: 10.31521/2313- 092X/2021-3(111)-1
22. Andrusiv U.Y., Simkiv L.E., Dovgal O.V., Demchuk N.I., Potryvaieva N.V., Cherhata A.O. Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method. Management Science Letters. 2020. 10(3), P.515–522. DOI: 10.5267/j.msl.2019.9.029.
23. Potryvaieva N.V., Pelypkanych I.V., Potryvaieva O.I. Effective investment decision for fixed assets management. Modern Economics. Mykolaiv. 2020. Vypusk 23. S. 174-179. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-28.

О. Є. Новіков, Н. В. Потриваєва, Н. Г. Шарата, М. М. Корхова, О. В. Чернова, М. Д. Карпенко. Ефективність насінництва в контексті розвитку Південного регіону України

У статті представлено результати аналізу необхідності створення та функціонування Центру з виробництва базового та сертифікованого насіння нових сортів основних зернових колосових культур в умовах природного та штучного зволоження на базі Навчально-науковопрактичного центру МНАУ. Реалізація проекту сприятиме розвитку вітчизняного насінництва, забезпечення агровиробників високоякісним посівним матеріалом нових сортів, а також підвищення якості освіти під час підготовки фахівців з агрономії.

Ключові слова: насінництво, зернові культури, сорти, зрошення, економічна ефективність, проєкт.

А. Е. Новиков, Н. В. Потрываева, Н. Г. Шарата, М. М. Корхова, А. В. Чернова, Н. Д. Карпенко. Эффективность семеноводства в контексте развития Южного региона Украины

В статье представлены результаты анализа необходимости создания и функционирования Центра по производству базовых и сертифицированных семян новых сортов основных зерновых колосовых культур в условиях природного и искусственного увлажнения на базе Учебно-научнопрактического центра ННАУ. Реализация проекта будет способствовать развитию отечественного семеноводства, обеспечению агропроизводителей высококачественным посевным материалом новых сортов, а также повышению качества образования при подготовке специалистов по агрономии.

Ключевые слова: семеноводство, зерновые культуры, сорта, орошение, экономическая эффективность, проект.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

n112v42021novikov.pdf

В. С. Шебанін, О. Е. Новіков, М. Д. Карпенко. Обгрунтування доцільності запровадження дощувального зрошення в сучасних умовах

УДК 631.674:005.52

DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-1

 

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
ORCID ID: 0000-0002-0391-396X
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0003-0413-472X
М. Д. Карпенко, директор Наукового парку «Агроперспектива»
Миколаївський національний аграрний університет

 

У статті економічно обґрунтовано доцільність запровадження дощувального зрошення земель для вирощування пшениці озимої в сільськогосподарських підприємствах Півдня України за сучасних умов. За результатами проведених розрахунків капітальних вкладень, їхнього терміну окупності та податкових надходжень до бюджету доведено, що організація сучасного дощувального зрошення земель є прибутковим та економічно ефективним способом механізованого поливу, дозволяє більш раціонально використовувати водні і земельні ресурси у сільському господарстві.

Ключові слова: дощувальне зрошення, економічна ефективність, пшениця озима, Південь України, університет.

 

Обгрунтування доцільності запровадження дощувального зрошення в сучасних умовах

The applicability of implementation of the irrigation in modern conditions 

 

Список використаних джерел:

 1. Нечипоренко О. М. Напрями інноваційного розвитку зрошуваного землеробства в Україні. Вісник аграрної науки. 2015. № 8. С. 61-65.
 2. Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року: від 14 серпня 2019 р. № 688-р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR190688.html (дата звернення: 19.03.2020).
 3. Фомічов М. В. Ефективність зрошування в аграрних підприємствах України. Агросвіт. 2019. № 7. С. 71–77. DOI: 32702/2306-6792.2019.7.71. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2864&i=11. – (дата звернення: 19.03.2019).
 4. Ресурси відкритого доступу. Сільське господарство України. Статистичний збірник 2017 URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm. – (дата звернення: 19.03.2019).
 5. Ромащенко М. Зрошувати? – Так! Але яким чином? Пропозиція: Головний журнал з питань агробізнесу. URL: https://propozitsiya.com/ua/zroshuvati-tak-ale-yakim-chinom – (дата звернення: 19.03.2019).
 6. Фомічов М. В. Системи зрошування як економічна категорія та їх ефективність. Ефективна економіка. 2019. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6967 (дата звернення: 19.03.2020). DOI: 32702/2307-2105-2019.3.153
 7. Коковіхін С.В., Баєва І.М. Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи залежно від способів поливу та захисту рослин в умовах півдня України – URL: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2017.04.013 (дата звернення: 19.03.2020).
 8. Дощ чи крапля: що обрати аграрію та скільки коштує зрошення. – URL: https://agravery.com/uk/posts/show/dos-ci-krapla-so-obrati-agrariu-ta-skilki-kostue-zrosenna (дата звернення: 19.03.2020).
 9. Дощування – найбільш поширений спосіб зрошення у Полтавській області: Сайт Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області – URL: http://www.poltavavodgosp.gov.ua/doshchuvannia-naibilsh-poshyrenyi-sposib-zroshennia-u-poltavskii-oblasti/ (дата звернення: 19.03.2020).
 10. Вожегова Р.А. Гектар поля на зрошенні може принести додатково до тисячі доларів прибутку – експерт. – URL: https://superagronom.com/news/4743-gektar-polya-na-zroshenni-moje-prinesti-dodatkovo-do-tisyachi-dolariv-pributku–ekspert (дата звернення: 19.03.2020).
 11. Просто додай води: 90% посівних площ України потребують поливу URL:https://agroday.com.ua/2018/06/07/90-posivnyh-ploshh-ukrayiny-potrebuyut-polyvu/ (дата звернення: 19.03.2020).
 12. Розпорядження «Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80 (дата звернення: 19.03.2020).
 13. Інвестиції у зрошувальні системи здатні окупитися за кілька років – URL: http://agroconf.org/content/investiciyi-u-zroshuvalni-sistemi-zdatni-okupitisya-za-kilka-rokiv (дата звернення: 19.03.2020).
 14. Данкевич В. (Не)зрошувані землі в Україні: мільярдні збитки вже і загроза спустелювання в недалекій перспективі. URL: https://np.pl.ua/2018/11/ne-zroshuvani-zemli-v-ukraini-mil-iardni-zbytky-vzhe-i-zahroza-spusteliuvannia-v-nedalekiy-perspektyvi/ (дата звернення: 19.03.2020).
 15. Ромащенко М.І. та ін. Рекомендації з оперативного контролю та управління режимом зрошення сільськогосподарських культур із застосуванням тензіометричного методу (науково-методичне видання). Київ, 2020, 73 с.


В. С. Шебанин, О. Е. Новиков, Н. Д. Карпенко. Обоснование целесообразности внедрения дождевального орошения в современных условиях

В статье экономически обоснована целесообразность введения дождевального орошения земель для выращивания озимой пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях Юга Украины в современных условиях. По результатам проведенных расчетов капитальных вложений, их срока окупаемости и налоговых поступлений в бюджет доказано, что организация современного дождевального орошения земель является прибыльным и экономически эффективным способом механизированного полива, позволяет более рационально использовать водные и земельные ресурсы в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: орошение, экономическая эффективность, пшеница озимая, Юг Украины, университет

 

V. Shebanin, O. Novikov, M. Karpenko. The applicability of implementation of the irrigation in modern conditions

The article substantiates the feasibility of introducing irrigated land irrigation during winter wheat cultivation in agricultural enterprises of Southern Ukraine under modern conditions. According to the calculations of capital investments, their payback period, tax revenues to the budget it is proved that the setting of modern irrigation is profitable and cost-effective way of mechanized irrigation, and it allows to use rationally water and soil resources in agriculture.

Keywords: irrigation, economic efficiency, winter wheat, Southern Ukraine, university.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

shebanin.pdf