Особливості процесу децентралізації у Миколаївській області

УДК 342.25(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-5

 

М. П. Міняйло, здобувач
Н. І. Галунець, здобувач
ORCID ID: 0000-0001-9471-8272
Миколаївський національний аграрний університет

 

         У статті розглянуто аспекти децентралізації та основні заходи, які передбачає дана реформа. Встановлено, що основною метою реформи децентралізації є створення належних умов для розвитку громад та наближення послуг до споживачів шляхом формування громад, делегування більшості повноважень до базового рівня, чіткого розподілу обов’язків між різними гілками владита достатнього забезпечення ресурсами місцевого самоврядування.
        В рамках дослідження було проведено аналіз особливостей процесу децентралізації в Миколаївській області. Встановлено, що станом на 10 вересня 2018 року Миколаївська область займає 10 місцев рейтингу областей щодо формування ОТГ. Поряд з цим, було визначено, що більшість жителів місто бласногозначення знаходяться поза межами об’єднань, щоє свідченням недовіри до влади та реформи децентралізації в країні.
        За показником динаміки надходжень місцевих податків та зборів ОТГ Миколаївської області демонструють позитивні результати, саме цей показник найбільш реально висвітлює роботу громади в напрямку покращення своєї фінансової спроможності. Також, слід відмітити, що згідно даних Міністерства регіонального розвитку у список 20 кращих фінансово спроможних громад 2017 року увійшло дві об’єднанні територіальних громади Миколаївської області, зокрема Галицинівська ОТГ – 9 місцета Михайлівська–20 місце.
        Процес децентралізації в Миколаївській області сприймається населенням з великою осторогою. Хоча робота в даному напрямку почалася ще в 2015 році більшість існуючих громад психологічно визріли лише наприкінці 2016 року, саме тоді і відбулися вибори у 19 громадах регіону.
        В процесі дослідження було встановлено, що процес реалізації реформи децентралізації створює низку потенційних викликів і ризиків у сфері соціокультурної політики, ефективного управління, розвитку ефективного політичного плюралізму в громадах
        Зроблено висновки, що створення об’єднаних територіальних громад Миколаївської області переважно не має підтримки з боку широких верств  населення, в утворених об’єднаних територіальних громадах не має належно підготованих кадрів та низька кваліфікація службовців місцевого самоврядування у виконанні нових функцій. Це призводить до не ефективного використання фінансових ресурсів територіальних громад, неспроможності освоїти кошти державних субвенцій на розвиток.

       Ключові слова: децентралізація, фінансова децентралізація, органи місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади.

Особливості процесу децентралізації у миколаївській області

Features of the process of decentralization in the Mykolaiv region

Список використаних джерел:

  1. Децентралізація в Україні. URL: https://decentralization.gov.ua/about
  2. Ткачук А. Ф. Децентралізація влади: від потреби до реалізації.: Легальний статус, 2013. 116 с.
  3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws
  4. Казюк Я. М. Децентралізація. Місцеві бюджети 159 об’єднаних територіальних громад. Фінансово-аналітичні матеріали. К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2016. 282 с.
  5. Три роки децентралізації: чим живе Миколаївська область. URL: http://news.informer.od.ua/page2594484.html
  6. Децентралізація в Україні: досягнення, надії і побоювання. URL: https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf

          М. П. Миняйло, Н. И. Галунец. Особенности процесса децентрализации в Николаевской области

          В статье рассмотрены теоретические аспекты децентрализации и основные мероприятия, которые предусматривает реформа децентрализации. Исследованы результаты этой реформы на примере Николаевской области. Установлено, что на 10 сентября 2018 Николаевская область занимала 10 место в рейтинге областей по формированию объединенных территориальных общин. Рассмотрены особенности финансовой децентрализации объединенных территориальных общин региона. Определены основные проблемы, которые возникли у ОТО Николаевской области процессе их функционирования.

          Ключевые слова: децентрализация, финансовая децентрализация, органы местного самоуправления, объединенные территориальные общины.

 

            M. Minyailo, N. Galunets. Features of the process of decentralization in the Mykolaiv region

            The article deals with the theoretical aspects of decentralization and the main measures envisaged by the decentralization reform. The results of this reform on the example of the Mykolaiv region are investigated. It was established that as of September 10, 2018, Mykolayiv oblast occupies the 10th place in the ranking of oblasts for the formation of UTC(united territorial communities). Features of financial decentralization of the UTC of the region are considered. The article determines the main problems that have arisen in the UTC in the Mykolaiv region in the process of their functioning.

            Keywords: decentralization, financial decentralization, bodies of local self-government, united territorial communities.

 

Повернутися до змісту

minyailo.pdf